Pers en media

De Boomkwekerij - dinsdag 31 juli 2018

Hightech veredeling ILVO voor compacte gewassen

Het vermeerderen van het aantal chromosomen van een plant geeft variatie in compactheid, bloemgrootte en vorstgevoeligheid van gewassen. Onderzoeker van het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Hanne Denaeghel maakte hiervoor een nieuw beeldanalysesysteem om via beelden de groeiverschillen meetbaar te maken.

Met het nieuwe beeldanalysesysteem wordt via beelden gemeten of een plant daadwerkelijk forser, compacter, voller of fragieler is. „Met dit systeem kunnen we op een heel objectieve manier morfologische eigenschappen in cijfers weergeven. We kunnen nu dus bijvoorbeeld een waarde toekennen aan de gevuldheid van de plant. Vooral voor parameters die met plantarchitectuur te maken hebben is dit een enorme meerwaarde bij de evaluatie van planten en cultivars”, verduidelijkt Denaeghel.

Dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van een vraag vanuit de boomkwekerijsector naar vernieuwing en uitbreiding van het huidige assortiment compacte sierheesters. De planten uit dit onderzoek met een goede combinatie van kenmerken als compactheid, gezondheid en koudetolerantie zullen nu door de kwekers van BEST-select CVBA verder gecommercialiseerd worden. Introductie van nieuwigheden wordt binnen 4 à 6 jaar verwacht.