Pers en media

Nieuwtje - donderdag 12 juli 2018

Vindt jouw thesis de weg naar de Vlaamse biosector?

Het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding (NOBL) organiseert voor het eerst een thesisprijs voor studenten. Professionele bachelor- en masterstudenten die dit jaar afstudeerden aan een Vlaamse onderwijsinstelling met een eindwerk gerelateerd aan bio of agro-ecologie, maken kans op een mooie geldprijs van 500 euro – gesponsord door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Om kans te maken moeten ze vóór 15 oktober de resultaten van hun thesisonderzoek vertalen naar een vulgariserend artikel. Een jury van deskundigen selecteert uit de inzendingen het beste artikel, dat gepubliceerd zal worden in de maandelijkse nieuwsbrief BIOpraktijk.

De prijsuitreiking van deze thesisprijs vindt plaats op de tweejaarlijkse NOBL-studienamiddag op 5 december 2018 in Leuven.


Is jouw thesis innovatief en relevant voor de biosector?

Het onderwerp van de ingezonden artikels en de bijbehorende eindwerken moet een duidelijke link hebben met biologische of agro-ecologische landbouw en/of voeding. Het artikel moet bovendien leesbaar én relevant zijn voor landbouwers, verwerkers, winkeliers of consumenten met interesse in bio. Dat wil zeggen dat er een duidelijke vertaalslag moet worden gemaakt naar de praktijk.

Details over de gebruikte onderzoeksmethodes zijn ongetwijfeld heel interessant, maar horen niet thuis in een vulgariserend artikel. Ook dankwoorden zijn sympathiek, maar overbodig. Een goed vulgariserend artikel beperkt zich tot de essentie en vooral: de praktische relevantie. Waarom is dit onderzoek belangrijk? En op welke manier helpt het de sector vooruit?  

Daarenboven begint een goed artikel met de antwoorden – de conclusies – om in een volgende alinea pas terug te keren naar de vragen. Net omgekeerd als in een thesis dus. Je eindwerk vertalen naar een kort artikel is met andere woorden niet gemakkelijk, maar het is een goede oefening voor bachelors of masters vers van de schoolbanken. Om hen op weg te helpen, stelde NOBL een sjabloon op met tips.

Beoordeling

Een jury van deskundigen, aangeduid door de leden van NOBL, zal de inzendingen beoordelen op inhoud, relevantie voor de biologische sector, het innovatieve karakter en de kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast zullen ze kijken naar de manier waarop de taal en inhoud van het artikel is toegespitst op het doelpubliek. 

De criteria waaraan het artikel nog moet voldoen staan beschreven in het wedstrijdreglement

Indienen voor 15 oktober 2018

Kandidaten dienen hun artikel, hun thesis en een kort cv in voor 15 oktober 2018 via deze link. Met vragen kunnen ze terecht bij NOBL-coördinator Lieve De Cock.  

Prijsuitreiking op 5 december 2018

De winnaar van de thesisprijs wordt bekendgemaakt op de tweejaarlijkse studienamiddag van NOBL, dit jaar op 5 december 2018 in Leuven. De winnaar ontvangt dankzij ILVO een geldprijs van 500 euro, en mag zijn artikel publiceren in de nieuwsbrief BIOpraktijk van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT).

Deze wedstrijd is een initiatief van NOBL in samenwerking met de leden van het Vlaams BioKennisNetwerk en met financiële steun van ILVO. De leden van het Vlaams BioKennisNetwerk zijn BioForum, Boerenbond, Departement Landbouw en Visserij, Landwijzer, Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, PIBO Campus vzw, ILVO, Ugent, KULeuven, Odisee, HOGent-Faculteit Natuur en Techniek, Thomas Moore Instituut en Flanders’Food.