Pers en media

Nieuwtje - woensdag 16 mei 2018

Interreg 2zeeën project BioBoost uit de startblokken

Negen onderzoekspartners, uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk brengen hun kennis samen om nieuwe toepassingen voor de bio-economie te vinden voor de restproducten uit de tuinbouwsector. In Vlaanderen participeren ILVO, Inagro en Vives. Het project in kwestie heet BioBoost. Het loopt 3 jaar en is in 2017 gestart. Op donderdag 21 juni 2018 wordt een eerste stakeholdersmeeting voor de tuinders en bedrijven in Vlaanderen georganiseerd op Inagro, onder de titel “Agro-food restromen: van kostenpost naar inkomstenbron.” Beleidsspecialisten en Europese bedrijven vertellen er hoe zij samenwerken om de bio-economie te mee organiseren in de tuinbouwsector.

BioBoost - Interreg

Het project BioBoost onderzoekt hoe tuinbouwers meer kunnen doen met hun reststromen, hoe ze die reststromen dus meer hoogwaardig kunnen verwerken dan in bijvoorbeeld een eenvoudige compostering.

De tuinbouw produceert grote hoeveelheden 'groenafval', zoals plantaardige resten (stengels en bladeren), onverkoopbare groenten en fruit of overproductie in bepaalde periodes van het jaar. Die resten worden op dit moment soms weggegooid, gebruikt voor het maken van compost, veevoeder of voor de productie van biogas. In het project BioBoost worden de mogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van tuinbouwreststromen en plantenstoffen onderzocht en in de praktijk gebracht.

ILVO, als partner van het project BioBoost, legt zijn expertise en netwerk rond valorisatie van plantaardige reststromen in de schaal om de doelstellingen van BioBoost te realiseren.

Bart Van Droogenbroeck (ILVO/Food Pilot): “Wij mikken in Vlaanderen onder meer op een hoogwaardigere valorisatie van overproductie en klasse 2 van tomaat, maar ook courgette, puntpaprika en komkommer, tot verwerkt voedingsproduct of ingrediënt. Het gebruik van innovatieve verwerkingstechnologie biedt immers nieuwe mogelijkheden. Het zuurstofarm vermalen en fractioneren van natte biomassa is daar één voorbeeld van.” 

Naast de analyse-capaciteit om reststromen grondig te karakteriseren (macro- en micronutriënten, bioactieve componenten…), heeft ILVO ook de ervaring in proces- en productontwikkeling aangewend om maximale meerwaarde te creëren uit de tuinbouwreststromen, met recyclage richting voedselketen als bijkomende doelstelling. Omdat we de inzichten, eisen, trends en verwachtingen van actoren uit de agrovoedingsketen willen meenemen in alle fases het project, nodigen we alle spelers uit de agrovoedingssector met interesse uit om te interageren met de projectpartners. Tot binnenkort?

Project: BioBoost - Accelerating biobased horticulture
Financiering: Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020
Looptijd: 2017 – 2019
Samenwerking: Inagro, Vives, Epping Forest District council (UK), NIAB (UK), Van Vliet Contrans (NL), Greenpack (NL), Kennis & Expertisecentrum Plantenstoffen (NL), Gemeente Westland (NL)
Contact: Bart.VanDroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
Link: https://www.bioboosteurope.com/nl