Pers en media

VILT - vrijdag 5 januari 2018

ILVO faciliteert objectieve evaluatie varkensgenetica

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zal voortaan de testwerking voor eindberen in de Vlaamse varkenshouderij coördineren. Dat hebben ABS, Boerenbond, de Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) vastgelegd in een interprofessioneel akkoord. Deze testwerking moet zeugen- en varkensvleeshouders toelaten een objectieve evaluatie te maken van de genetica die het best wordt ingezet op hun bedrijf op basis van de nakomelingenprestaties van de geteste eindberen.

testwerking berenIn een gezamenlijk onderzoeksproject van ILVO en de KU Leuven kwam aan het licht dat de keuze van de eindbeer een relevante impact heeft, zowel op de reproductieresultaten als de vleesvarkensprestaties. “Het kiezen van een goede eindbeer kan de varkenshouders tot tien euro extra per vleesvarken opleveren, onder meer door verschillen in groei, de voederconversie en de slachtkwaliteit”, zegt Alice Van den Broeke, onderzoeker bij ILVO. Dat betekent natuurlijk dat varkenshouders over voldoende informatie moeten beschikken om de juiste eindbeer te kiezen.

Vandaag stellen de fokkerij-organisaties in Vlaanderen al veel resultaten uit hun prestatieonderzoek ter beschikking van de varkenshouders. Maar die resultaten zijn door stal-, seizoens- en managementverschillen onderling onvoldoende vergelijkbaar. “Een onafhankelijke aanpak waarbij verschillende eindbeertypes op eenzelfde manier worden getest is noodzakelijk om de objectiviteit te garanderen”, zegt Wouter Wytynck van Boerenbond. Vandaar dat de vier partners ervoor geopteerd hebben om de coördinatie van de testwerking in handen van ILVO te geven.

Momenteel stellen twee fokkerij-organisaties, namelijk de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF) en Ra-Se Genetics, eindberen ter beschikking van de ILVO-testwerking. Ook de andere fokkerij-organisaties die actief zijn in Vlaanderen zijn uitgenodigd om eindberen aan te leveren om te testen. De eindberen worden steeds op twee praktijkbedrijven ingezet om mogelijke bedrijfseffecten in kaart te brengen. Zowel tijdens de kraamstalperiode (reproductieparameters), de vleesvarkensfase (dagelijkse groei en voederconversie) als bij slacht (mager vleespercentage en conformatie) worden diverse parameters geregistreerd.

Tot nu toe werden al 73 beren ingezet op de praktijkbedrijven waarvan de eerste nesten geboren werden in juni 2017. Deze nakomelingen werden in de laatste week van 2017 aan het slachthuis geleverd. Alle parameters worden geregistreerd in een database. Via een statistisch model analyseert ILVO momenteel deze gegevens. “Het resultaat is dat we vanuit de database op eenvoudige wijze gecorrigeerde gemiddelden per eindbeer bekomen”, vertelt Van den Broeke. Vanaf het voorjaar zullen die klaar zijn voor publicatie.

“Deze database moeten de genetische verschillen bij eindberen van alle fokkerijorganisaties blootleggen. Zo kan een varkenshouder de beste genetica inzetten op zijn bedrijf. Naast vruchtbaarheid, groei en vleespercentage worden sensorische parameters van het vlees meer en meer belangrijk”, benadrukt Paul Cerpentier van ABS. De initiatiefnemers van de testwerking verwachten dat varkenshouders op termijn hun KI-leveranciers zullen stimuleren om hun beren te laten opnemen in het testprogramma.
De financiering van de testwerking gebeurt door de varkenshouders. Zoals overeengekomen in het interprofessioneel akkoord zal de financiering starten vanaf 1 januari 2018. “Dit jaar gaat het om een bijdrage van 0,0175 euro, exclusief BTW, per te classificeren varken dat geslacht wordt in een slachthuis in Vlaanderen. Per 1.000 afgeleverde varkens gaat het dus om 17,5 euro”, vertelt Michael Gore van FEBEV. Het bedrag zal als ‘bijdrage testwerking eindberen’ afzonderlijk worden vermeld op de slachthuisfactuur.

Meer informatie: Testwerking eindberen 
Bron: VILT