Pers en media

VILT - dinsdag 6 februari 2018

Europees topcongres dierlijk onderzoek komt naar België

Precies 70 jaar na de stichting van de European Federation for Animal Science (EAAP) in Parijs komt de organisatie van 26 tot 30 augustus 2019 met zijn jaarlijks internationaal congres naar het ICC in Gent. Het is van 1977 geleden dat die eer ons land te beurt viel. Dat laat het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek weten (ILVO), dat de rol van organisator en gastheer voor dit meerdaagse jaarlijks congres op zich zal nemen. Het jaarlijkse EAAP-congres is het grootste Europese wetenschappelijke congres rond dierlijke productie.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek zal volgend jaar gastheer zijn voor het jaarlijkse EAAP-congres. De werking van de EAAP heeft tot doel om het onderzoek – publiek en privaat – rond landbouwdieren te verspreiden, te stimuleren en te stroomlijnen. Het jaarlijkse congres vormt het podium voor meer dan 1.000 presentaties met minstens evenveel aanwezigen. In de programmatie zit het hele wetenschappelijke scala: genetica, voeding, welzijn, diermanagement en gezondheid, fysiologie, rundvee-, schapen- en geiten-, varkens-, pluimvee- en paardenproductie en dierlijke landbouwsystemen.

“De dierlijke sector heeft in een dichtbevolkte regio als de onze te kampen met vele uitdagingen”, aldus Sam De Campeneere van ILVO. “In Vlaanderen en in België zijn er ook heel wat partijen bezig met onderzoek in de dierlijke sector. Hoe meer partijen rond eenzelfde thema werken, des te belangrijker wordt uitwisseling van kennis en samenwerking. Hetzelfde geldt op het internationaal niveau. Wij hebben in het verleden al vaker meer kracht kunnen geven aan ons Vlaams onderzoek door internationaal te netwerken. Vandaar het belang van een organisatie als EAAP die als landenfederatie dergelijke samenwerking nastreeft voor de dierlijke productie en het jaarlijkse congres waar het uitgebreide netwerk samenkomt.”

ILVO zoekt overigens nog partners om mee de schouders te zetten onder het congres. “Die sponsors gebruiken het EAAP congres om als bedrijf of organisatie in beeld te komen en hun internationale netwerken te versterken”, aldus De Campeneere. “We hebben een paar standaardformules voor kandidaat-sponsors, maar ad hoc formules en voorstellen zijn uiteraard bespreekbaar. Het is een kwestie van de bedrijfsboodschap, het merk of het innovatief product op de best mogelijk wijze te koppelen aan verschillende aspecten van de conferentie.”

Meer info: EAAP 2019

Bron: VILT