Pers en media

Nieuwtje - maandag 15 januari 2018

Studievoormiddag intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden

In het voorjaar 2017 was er enige commotie rond de al dan niet bestaande gezondheidseffecten van intensieve veehouderij voor omwonenden. Een rapport van de West-Vlaamse Milieufederatie, maar ook van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, brachten een debat op gang. De berichtgeving zorgde ook voor onrust. De provincie West-Vlaanderen is een veerijke provincie. Het provinciebestuur is bevoegd voor de vergunningverlening van de grotere veehouderijen.

Daarom gaf de provincie de opdracht aan het ILVO als wetenschappelijke instelling om op basis van een literatuurstudie na te gaan wat de wetenschap vandaag vertelt over de aangehaalde risico’s.

Op deze studievoormiddag worden de resultaten van deze studie uitgebreid toegelicht.

Het programma kan geraadpleegd worden op de VEMIS website.