Pers en media

VILT - vrijdag 15 december 2017

Project Aquacultuur op Noordzee draait op volle toeren

De eerste proefkweek van hangcultuurmosselen, zeewier en grotere schelpdieren in de Belgische Noordzee komt steeds dichter. Het project 'Noordzee Aquacultuur' van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent, in samenwerking met zeven bedrijven, draait op volle toeren. De eerste suikerwieren worden in het voorjaar van 2018 geoogst, de eerste volwassen mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen worden begin 2019 verwacht.

Begin dit jaar werd het project 'Noordzee Aquacultuur' gelanceerd. In dat project onderzoeken de partners of er aquacultuur mogelijk is voor onze kust. In 2019 willen ze het antwoord kennen op de vraag of het biologisch en technisch haalbaar is om een commerciële teelt van wieren en schelpdieren op zee te organiseren. "Ook het 'zuiverende' effect van dit soort aquacultuur wordt in kaart gebracht. Geen van de dieren wordt gevoederd. Ze halen hun voedingsstoffen enkel uit het zeewater en zijn dus extractief", zegt onderzoeker Daan Delbare (ILVO). Het onderzoeksproject bekijkt ook slim ruimtegebruik op de Noordzee en bevraagt de markt om te zien of er interesse is voor nieuwe mariene streekproducten.

Sinds de opstart is er al hard gewerkt. Eind mei werd een eerste "mossellongline" uitgezet in het windmolenpark van C-Power. Dat is een lange stalen waslijn, die horizontaal tussen stevige boeien wordt gespannen, en waaraan verticale touwen voor de schelpdieren worden gedrapeerd. Het mosselzaad heeft zich inmiddels vastgehecht en de schelpdieren zijn inmiddels 6 cm groot. Het onderzoek moet uitwijzen of de mosselen sterk genoeg zijn om zich vast te klampen doorheen de winter. "Als dat niet het geval is, kan rond elk touw met kleine mosseltjes een langwerpige katoenen, bio-afbreekbare sok aangebracht worden, die voorkomt dat de mosselen worden losgeslagen", aldus Nancy Nevejan van UGent.

Een tweede testsysteem volgde in november in de concessie van Belwind, zo'n 50 km voor de kust. Het ene systeem dient om de mosselgroei op te volgen, het andere om de krachten, zoals golven en getijden, uitgeoefend op het systeem te meten. "Op de krachtlijn meten we continu hoe sterk de golven en de stromingen aan de opstelling rukken. We verwachten deze winter wat piekwaarden, als de winterstormen huishouden in het windmolenpark", zegt professor Marc Vantorre van UGent.

Daarnaast loopt er een tweede project een vijftal kilometer voor de kust van Nieuwpoort. "De met suikerwier ingezaaide zeewiermatten werden met succes in de testzone opgespannen", meldt Bert Groenendaal van de textielfirma Sioen. Als alles goed loopt, kan de eerste kweek in het voorjaar van 2018 bovengehaald worden. Hier wordt ook gewerkt rond het kweken van oesters en sint-jakobsschelpen. "De jonge schelpdieren zijn opgekweekt en ziektevrij verklaard door een Franse organisatie waar we mee samenwerken. Vermoedelijk deze week worden ze aan de longline gehangen in metalen hangkooien", zegt Daan Delbare van ILVO. Op de oesters en sint-jakobsschelpen is het nog wachten tot 2019.

Ondertussen gaan ILVO, UGent en het consortium van zeven bedrijven in dialoog met andere gebruikers van de zee en met belanghebbenden binnen de sector. Die gesprekken moeten het maatschappelijk draagvlak vergroten. "Er komt heel wat bij kijken, zoals de veiligheid, de impact op het milieu maar ook het ruimtegebruik. We praten met ngo's, de visserij en waterrecreanten. Door die constante dialoog kunnen we heel gericht de vragen beantwoorden, maar ook, waar mogelijk, aanpassingen doen. We houden de volledige keten voor ogen, voor ons is communicatie tussen overheid, industrie, wetenschap en publiek essentieel", besluit Sofie Vandendriessche van ILVO.

Bron: VILT