Pers en media

VILT - dinsdag 24 oktober 2017

WELLTRANS-project voor diervriendelijk kippentransport

Onderzoekers van UGent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) hebben in het kader van het WELLTRANS-project een protocol opgesteld om het welzijn van vleeskippen tijdens de pre-slachtfase te evalueren. Het protocol omvat negen welzijnsindicatoren die onder meer nagaan hoe sterk de dieren hebben geleden onder hitte- of koudestress, beklemmingen van vleugels, tenen of koppen, enzovoort. De evaluatie van alle indicatoren resulteert in een algemene welzijnsindex. 

Het transport naar het slachthuis kan voor vleeskippen een erg onaangename ervaring zijn. Om het welzijn tijdens die rit te verbeteren, werkten onderzoekers van UGent en ILVO een evaluatieprotocol uit dat via een welzijnsindex aangeeft hoeveel of weinig de dieren te lijden hebben gehad. Vanuit twee experimenten, een observationele studie, een inventaris van de huidige transportsituatie en interviews met mensen uit de sector werd een praktisch protocol uitgewerkt dat in het slachthuis gebruikt kan worden.

In totaal werden negen welzijnsindicatoren gedefinieerd die allemaal op het slachthuis geëvalueerd kunnen worden door een getraind persoon. Het eerste onderdeel is een welzijnsevaluatie aan het eind van de wachtperiode op het slachthuis waarbij wordt gekeken naar het optreden van hitte- of koudestress, beklemmingen (vleugels, tenen, koppen), kippen met spreidpoten, verdringing (een kip bovenop een andere) en zogenaamde rugliggers. Per toom wordt beoogd om ongeveer zestig kratten of lades te observeren.

Daarna worden de prevalentie van breuken en bloeduitstortingen aan de slachtlijn bepaald. Per slachtlijnindicator is het streefdoel om 10 minuten te observeren. De uitvoering van het volledige protocol duurt ongeveer 60 minuten per getransporteerde toom. Na het evalueren van alle indicatoren is het de bedoeling dat de quoteringen samengevoegd worden tot een score die fungeert als een algemene welzijnsindex. ILVO ontwikkelde hiervoor een web-tool die beschikbaar is in het Nederlands, Frans en Engels.

“Deze welzijnsindex laat toe om specifieke knelpunten voor dierenwelzijn te identificeren”, zo klinkt het. “Daarnaast maakt de welzijnsindex het mogelijk om verschillende transporten, maar ook verschillende slachthuizen, vangploegen, pluimveehouders, enzovoort, te vergelijken. De score kan dienen als leidraad om welzijnsverbeteringen door te voeren en te evalueren, en kan mogelijk zelfs als basis gebruikt worden voor een dierenwelzijnskeurmerk waarbij enkel vlees verkocht kan worden dat aan een bepaalde score voldoet.”

Meer info: WELLTRANS

Bron: VILT