Pers en media

VILT - dinsdag 24 oktober 2017

Water-Land-Schap geeft waterprojecten duwtje in de rug

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege lanceert samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en andere partners een oproep om lokale coalities te vormen waarin landbouwers, besturen, bedrijven en burgers samen waterproblemen aanpakken. Ingediende projecten moeten leiden tot goed waterbeheer, duurzame landbouw en een aantrekkelijk en klimaatrobuust landschap. De 10 beste projecten maken kans op een subsidie voor landinrichting en begeleiding op maat door een speciaal programmateam. In november vindt in elke provincie een infovergadering over de oproep plaats.

Water-Land-SchapDe klimaatverandering stelt ons voor een aantal uitdagingen. Water is daar één van. Het afgelopen voorjaar was uitzonderlijk droog, het vorige was uitzonderlijk nat. “Dit oplossen kunnen we niet alleen, noch de overheid, noch de landbouwers, noch het middenveld, noch de burgers”, stelt Schauvliege. Daarom lanceert ze een oproep tot samenwerking in de praktijk, lokaal en concreet. Iedereen die geconfronteerd wordt met een waterprobleem, wordt aangemoedigd om lokaal partners te zoeken en een project in te dienen. Dat kan tot 1 maart 2018, digitaal via www.vlm.be.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie en begeleiding brengen water, landbouw, natuur, landschap en verstedelijking in één visie samen. Ze moeten beek- en riviersystemen weerbaarder maken tegen de klimaatverandering of onze watervoorraden beschermen, rekening houdend met het landschap en haar gebruikers. Concreet kan het gaan over maatregelen tegen waterschaarste, verzilting, wateroverlast, verbetering van de water- of bodemkwaliteit, enzovoort.

Een programmateam bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken overheidsdiensten (VLM, VMM, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VITO, Vlakwa, ANB en Architecture Workroom Brussels) zal de ingediende projecten beoordelen. Tegen half maart 2018 maakt dat team de 10 beste projecten bekend, waarvan de betrokken partners vervolgens geholpen zullen worden bij de verdere uitwerking. Eind 2018 zal tot slot beslist worden of ze beroep kunnen doen op een subsidie landinrichting.

Die subsidie bedraagt maximaal een half miljoen euro per project en dekt 50 tot 70 procent van de kosten voor het studiewerk en voor uitvoering op het terrein. Meer info daarover en inspiratie voor het indienen van een project kunnen geïnteresseerden vinden in een infokrantje. Ook wordt in de maand november in elke provincie een infoavond georganiseerd. Op 16 november in VAC Hasselt, op 20 november bij Inagro in Rumbeke-Beitem, op 23 november in het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen, op 28 november in VAC Leuven en op 30 november bij VLM Herentals.

Het uiteindelijke doel van dit programma, dat de naam Water-Land-Schap draagt, is een versnelling veroorzaken in het bereiken van de Europese doelen rond waterkwaliteit en -kwantiteit. Door de projecten te bundelen en de beschikbare instrumenten, mensen en middelen op Vlaams niveau op elkaar af te stemmen, moeten ze sneller en eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. “Op heel wat plaatsen wordt nu al aan watervraagstukken gewerkt. Die inspanningen willen we samenbrengen en ondersteunen”, klinkt het. 

“Ik hoop dat heel wat landbouwers, bedrijven, organisaties en burgers elkaar zullen vinden, samen initiatief zullen nemen en samen met de Vlaamse overheid op zoek zullen gaan naar nieuwe manieren om in te spelen op onze veranderende omgeving. Zo kunnen we ook in de toekomst een duurzame landbouw verenigen met een watersysteem dat in evenwicht is en een aantrekkelijk landschap. Want dat zijn nu precies de belangrijkste elementen van een echt Water-Land-Schap”, besluit Schauvliege tijdens de lancering op het aardappel- en aardbeienbedrijf Agra Claessens in Hamme.

VLM en Schauvliege kozen die locatie om hun oproep te lanceren, omdat de bedrijfsleiders al grote inspanningen hebben geleverd op vlak van waterbeheer. Zo vangen ze regenwater op in een bassin van maar liefst 2,5 miljoen liter groot en kochten ze een sleuvenfrees aan (zie foto), een machine om aardappelvelden mee te draineren en slechter gelezen stukken in een perceel te voorzien van zoet water uit de waterlopen.

Het programma Water-Land-Schap kadert in een bredere denkoefening rond open ruimte die de VLM in 2013 samen met een denktank en architectenbureau opstartte. Die denkoefening leidde verder al tot de publicaties ‘Het Open Ruimte Offensief’ en ‘Operatie Open Ruimte’. Het programma Water-Land-Schap loopt tot 2020, tegen dan willen de betrokkenen effectief resultaten zien op het terrein.

Bron: VILT