Pers en media

VILT - maandag 11 september 2017

Nederlanders vissen massaal op scheermessen

In Nederland zijn tegenwoordig niet mosselen of garnalen de meest trendy zeevruchten, maar wel scheermesjes. Ze worden er met duizenden tonnen tegelijk uit de Noordzee gevist en geëxporteerd tot in China. In Vlaanderen is er bij enkele reders wel interesse om op scheermessen te vissen, maar verbiedt de Vlaamse overheid de praktijk omdat het de zeebodem ernstige schade toebrengt. Onderzoeksinstituut ILVO wil via een proefproject achterhalen of duurzame vangst mogelijk is via pulsvisserij.

scheermessenHet vissen op scheermessen is een sterk groeiende business bij onze noorderburen. “Even op de grillplaat leggen en een glaasje witte wijn erbij, dan zijn ze fantastisch”, aldus André Seinen van het Nederlandse bedrijf Meromar Seafoods. Scheermesjes zijn de hype van het moment, want in steeds meer restaurants staan ze op de menukaart en ook in supermarkten liggen ze vaker in de rekken. Scheermessen zijn de langwerpige schelpen die je massaal vindt op het strand. Het zijn exoten: ze zijn hier met ballastwater van schepen uit Amerika toegekomen in de jaren ‘70, vandaag zijn ze het meest voorkomende schelpdier aan onze kust.

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 5.000 ton scheermessen aan land gebracht, vanwaar ze massaal geëxporteerd worden naar Portugal, Spanje en Italië, maar ook China. In ons land wil onder meer de rederij van Willy Versluys maar wat graag vissen op scheermessen. “Natuurlijk zit daar een markt in”, aldus Versluys. “Ik wil er ook op beginnen te vissen, al een paar jaar. Maar het mag niet.” Dat klopt, reageert minister Joke Schauvliege: “In Belgische wateren mag je niet vissen op schelpdieren. Om ze te vangen, moet je de bodem omploegen of de bodemlaag wegspuiten. Dat is heel schadelijk voor het zeeleven.”

Toch lijkt het pleit nog niet beslecht, want onder meer het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) denken dat er mogelijkheden bestaan om duurzaam op scheermessen te vissen. “Meer nog, het zou zelfs goed zijn”, zegt Hans Pollet van ILVO. “Want het gaat om een exoot die hier eigenlijk niet thuishoort. We willen een proefproject opzetten met pulsvisserij om ze toch te gaan vangen. Dan ga je ze met elektroden prikkelen en komen ze vanzelf uit de bodem wat veel minder schadelijk is.”

Bron: VILT