Pers en media

VILT - donderdag 3 augustus 2017

Diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens?

Kan diepdrainagewater op varkensbedrijven een alternatieve bron van drinkwater zijn? Om een antwoord te zoeken op die vraag zijn het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en onderzoekscentrum Inagro gestart met proeven met biggen, volgen ze overgeschakelde bedrijven op en evalueren ze mogelijke behandelmethodes voor het water. De Vlaamse veehouderij verbruikt jaarlijks 10,5 miljoen kubieke meter drinkwater. 

drinkwaterbron varkensDe Vlaamse veehouderij verbruikt heel wat drinkwater. Dat water komt uit het Sokkelsysteem, een grondwatersysteem dat bestaat uit de diepe watervoerende lagen van Oost en West-Vlaanderen, het westelijk deel van Vlaams-Brabant en het zuidwestelijk tipje van de provincie Antwerpen. Het gebruik van dat water staat onder druk en alternatieven dringen zich op. Eén van die alternatieven is drainagewater gewonnen op een diepte van 4 tot 8 meter, het zogenaamde diepdrainagewater.

In West-Vlaanderen zijn recent heel wat varkenshouders overgeschakeld op diepdrainagewater, maar er treden soms problemen op na overschakelen, wat te maken zou kunnen hebben met de waterhardheid. Om verdere overschakeling naar diepdrainagewater te faciliteren moeten de problemen die zich stellen geïdentificeerd en, indien nodig, opgelost worden. Daarom lanceerden ILVO en Inagro vorig jaar een onderzoeksproject dat kennis en instrumenten moet ontwikkelen om diepdrainagewater op te waarderen tot kwalitatief drinkwater voor varkens.

Binnen het project worden bedrijven opgevolgd na overschakeling op diepdrainagewater, met aandacht voor foktechnische- en productieresultaten, drinkwaterkwaliteit en wateropname. Daarnaast worden mogelijke technieken uitgetest om het water te behandelen. In de proefstallen van ILVO worden proeven uitgevoerd met gespeende biggen die verschillende soorten water krijgen. Hierdoor kunnen we specifiek het effect van verschillende hardheden, bicarbonaatgehaltes en mineralenbalansen nagaan. Op het einde van het project wordt een kosten-batenanalyse gemaakt van het gebruik van diepdrainagewater en behandelingstechnieken.

Het project richt zich in eerste instantie op West-Vlaamse varkensbedrijven die recent omgeschakeld zijn naar diepdrainagewater als drinkwaterbron. De opgedane kennis kan vervolgens getransfereerd worden naar alle Vlaamse bedrijven die de aanleg van een diepdrainage-installatie overwegen. Daarnaast zal het onderzoek duidelijkheid scheppen over het belang van drinkwaterhardheid voor varkens. Deze kennis is bijzonder nuttig voor varkensbedrijven met leidingwater dat te hard is.

Bron: VILT/ILVO