Pers en media

VILT - dinsdag 8 augustus 2017

AFINET wil kennis agroforestry over de grenzen delen

Landbouwers met interesse in agroforestry kunnen zich aansluiten bij een nieuwe Regionale Agroforestry Innovatiegroep in het kader van een Europees project AFINET. Dat project wil landbouwers de kans bieden om vragen en ideeën uit te wisselen over de grenzen heen. Dertien partners uit negen Europese landen nemen deel, waaronder het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). In Vlaanderen zal het innovatienetwerk de naam Agroforestry Vlaanderen dragen. De eerste bijeenkomst van het netwerk vond plaats in juli, op een proefveld van ILVO in Merelbeke.

AFINET agroforestryAgroforestry is de combinatie van landbouwgewassen met houtachtige gewassen op hetzelfde perceel. Het kan de veerkracht van een landbouwbedrijf verhogen en een antwoord bieden op de toenemende vraag naar duurzame productie van voeding en vezels. Maar in de praktijk blijkt door een gebrek aan kennis een correcte toepassing vaak moeilijk.

Deze vaststelling in verschillende Europese landen heeft geleid tot het initiatief AFINET. AFINET staat voor Agroforestry Innovation Networks en draait volledig rond kennis en ervaring delen, over de grenzen heen. Dertien partners uit negen landen doen eraan mee, waaronder ILVO. In verschillende regio’s wordt een regionale innovatiegroep (‘RAIN’) opgericht, waaraan vooral landbouwers maar ook mensen uit beleid, onderzoek, toelevering en markt kunnen deelnemen. Via dit netwerk zal er ook ruimte zijn om innovatieve ideeën op het terrein uit te testen.

In Vlaanderen draagt dit netwerk de naam ‘Agroforestry Vlaanderen’. De eerste bijeenkomst daarvan vond al plaats in juli op een boslandbouw-proefveld van ILVO in Merelbeke. Na een veldbezoek werd het project AFINET voorgesteld en een brainstormsessie georganiseerd, waarin knelpunten en uitdagingen werden geïdentificeerd waarmee de deelnemers in de praktijk geconfronteerd worden.

Nog tot 15 september kunnen landbouwers via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij steun aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem. De steun bedraagt maximaal 80 procent van de aanlegkosten, inclusief plantgoed, boombescherming en arbeid.

Meer info: www.agroforestryvlaanderen.be en www.agroforestry.eu/afinet

Bron: VILT