Pers en media

VILT - dinsdag 18 juli 2017

Halvering antibioticagebruik zonder economisch verlies

Met gerichte vaccinatie en een betere bioveiligheid kan het antibioticagebruik op varkensbedrijven halveren zonder in te boeten op productiviteit of bedrijfseconomisch resultaat. Dat blijkt uit een Europese studie bij Franse, Duitse, Zweedse en Belgische gesloten varkensbedrijven waaraan ook ILVO en de Universiteit Gent meewerkten. Gemiddeld werd op de bedrijven zelfs een meerwaarde van 4,46 euro per zeug gerealiseerd. De onderzoekers benadrukken wel het belang van coaching in hun aanpak.

halvering antibioticagebruikIn het Europees onderzoeksproject MINAPIG werden 70 gesloten varkensbedrijven in België, Zweden, Frankrijk en Duitsland gedurende een jaar opgevolgd. De Belgische bedrijven werden opgevolgd door onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Tijdens het eerste bezoek registreerden ze het antibioticagebruik en scoorden ze de bioveiligheid. Voorts verzamelden ze de technische productieresultaten. Nadien stelden de onderzoekers samen met de landbouwer en de dierenarts een bedrijfsspecifiek interventieplan op waarbij gerichte vaccinaties, bioveiligheidsmaatregelen en een algemene verbetering van het management werden aanbevolen.

Vervolgens werden de verbeteringen doorgevoerd en kon het antibioticagebruik drastisch gereduceerd worden. Het interventieplan werd in de daaropvolgende maanden verder gemonitord bij verschillende coachende bedrijfsbezoeken. “Die ondersteunende rol van de onderzoeker is belangrijk, hij had geen controlerende taak”, luidt het. Een jaar na de eerste meting werd het antibioticagebruik opnieuw geregistreerd, net als de bioveiligheid en de technische resultaten.

Het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek ILVO voerde nadien een bedrijfseconomische studie uit op deze resultaten. “Het antibioticagebruik werd gemiddeld gereduceerd met 47 procent, terwijl de economische return per zeug gemiddeld met 4,46 euro toenam”, vertelt onderzoeker Erwin Wauters die samen met Cristina Rojo Gimeno de dataset analyseerde. Het positief effect blijft zelfs overeind als je rekening houdt met mogelijke schommelende prijzen voor biggen, varkens en voeder. Gemiddeld kwamen we nog altijd uit op 1,23 euro méér economische return per zeug.”

Professor Jeroen Dewulf van de UGent benadrukt het belang van coaching in de uitgeteste aanpak. “Ook het feit dat we werkten met bedrijfsspecifieke interventiepakketten is belangrijk. Er is niet zoiets als één gouden maatregel waarmee het antibioticagebruik kan vervangen worden”, stelt hij. Het gunstige effect van de interventiepakketten met veel minder antibiotica zit hem vooral in de aanzienlijke daling van de kosten voor antibiotica en in het feit dat de technische parameters zoals dagelijkse groei en voederconversie op peil blijven, meent de professor. De mortaliteit daalde zelfs licht.

Dewulf verduidelijkt dat in de varkenshouderij antibiotica wel eens preventief worden gebruikt, als een soort productieverzekering. “Deze studie is nu de tweede studie op korte tijd die aantoont dat een gevoelige reductie van het antibioticagebruik op varkensbedrijven mogelijk is, zonder daarbij in te boeten op productiviteit en economische performantie. Meer nog, het loont zelfs financieel om antibiotica te verminderen. En bovendien worden de negatieve effecten van antibiotica qua resistentie vermeden”, luidt het.

Meer informatie: Reducing antimicrobial usage in pig production without jeopardising technical and economic performance
Bron: VILT