Pers en media

VILT - maandag 22 mei 2017

Vlaamse aquacultuur krijgt nieuwe impuls

Met subsidies voor vier innovatieve onderzoeksprojecten wil Vlaams minister Joke Schauvliege de Vlaamse aquacultuur een duw in de rug geven. Het gaat om twee projecten voor aquacultuur op het land en twee in zee. Het geld gaat onder meer naar een haalbaarheidsstudie en een project dat onderzoekt in hoeverre schelpdier- en/of zeewierteelt mogelijk is in de Belgische Noordzee. In totaal gaat het om 525.000 euro, aangevuld met nog eens zo veel uit een Europese pot en daarnaast ook nog de inleg van de participerende privé-partners, goed voor een totaal investeringsbedrag van 2,4 miljoen euro. 

Wereldwijd groeit de aquacultuursector jaarlijks met 8 procent, maar Vlaanderen blijft voorlopig achter in het verhaal. Daarom wil Vlaams minister Joke Schauvliege met vier nieuwe subsidies de jonge sector een duwtje in de rug geven. “Met deze nieuwe ontwikkelingen zet Vlaanderen vanuit een sterke innovatieve en professionele aanpak een nieuwe, strategische stap voorwaarts in de ontwikkeling van aquacultuur”, aldus Schauvliege. “Daarom zal ik 525.000 euro vrijmaken uit het eigen budget en evenveel Europese middelen reserveren. In totaal krijgen deze projecten dus meer dan een miljoen euro subsidie.” Dat bedrag wordt nog verder aangedikt door een resem privé-investeringen.

Een eerste project dat op steun kan rekenen is HaLAVla, een haalbaarheidsstudie over aquacultuur op land door onderzoekscentrum Inagro. Bedoeling is om locaties in Vlaanderen in kaart te brengen die voldoen aan alle randvoorwaarden voor aquacultuur. Die randvoorwaarden zijn: voldoende wateraanvoer en mogelijkheden om afvalwater te lozen of hergebruiken, de nodige energieaanvoer, logistiek interessant gelegen, betaalbare beschikbare grond, een wettelijk kader dat aquacultuur toelaat en de aanwezigheid van geïnteresseerde investeerders. Op deze manier kan men komen tot een productie op de meest geschikte locatie mét maximale horizontale integratie of circulaire economie, zo klinkt het.

Een tweede project wordt begeleid door KU Leuven en gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een succesvolle aquacultuuruitbating in het merengebied verbonden aan de kwartszand-exploitatie van het bedrijf Sibelco in de regio Dessel-Mol. De site omvat een wateroppervlakte van om en bij 1.000 hectare bestaande uit meren en putten van variabele diepte, alsook omgevend landoppervlak dat beschikbaar en geschikt is voor op het land gebaseerde aquacultuur. Daarnaast biedt de industriële kwartszand-exploitatie grote hoeveelheden restwarmte, zo klinkt het.

Daarnaast wordt in twee andere projecten ook aandacht besteed aan aquacultuur in zee. In de eerste plaats is er een project rond de geïntegreerde teelt van extractieve aquacultuursoorten. Trekker van het project is ILVO, dat samenwerkt met UGent, Brevisco bvba, Sioen Industries, Colruyt Group en Lobster Fish. Doelstelling is te achterhalen in hoeverre schelpdier- en/of zeewierteelt daadwerkelijk mogelijk is in de Belgische Noordzee. Het project moet dan ook gezien worden als een voorstudie om te komen tot commerciële projecten, namelijk de gecombineerde kweek van soorten op verschillende trofische niveaus, zoals schelpdieren en/of macrowieren, en de ruimtelijke integratie met andere activiteiten zoals energiewinning (windmolenparken).

Het EDULIS-project tenslotte, moet de Vlaamse mosselkweek in windmolenparken nieuw leven inblazen. Ook hier neemt ILVO aan deel, samen met Belwind, Brevisco bvba, C power, Colruyt Group, DEME en OD Natuur. Ongeveer 50 kilometer ver in zee zullen er mosselen worden gekweekt, wat een absolute primeur is. Er zal onderzocht worden welke impact de bewegingen van de zee hebben op de kweek en ook of de teelt ecologisch en economisch haalbaar is. De eerste 'mossellongline' is maandag uitgezet. Binnen twee jaar moet duidelijkheid geschept worden over de biologische en technische haalbaarheid van een massateelt.

“De tijd is rijp om Vlaanderen op de wereldkaart te zetten als kennis- en productiecentrum voor duurzame aquacultuur in zee”, aldus Schauvliege. “We beschikken over de kennis, ruimte en afzetmarkt om aquacultuurproducten op een geïntegreerde manier te kweken en naar de markt te brengen." Ook staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) gelooft sterk in het project. Hij ziet vooral mogelijkheden in slim ruimtegebruik. "We moeten de zee leren bewerken, zoals boeren hun land bewerken. Meervoudig ruimtegebruik is een kernprincipe bij de herziening van het marien ruimtelijk plan (MRP) dat in 2020 af moet zijn. Daarin willen we bijkomende zones voorzien voor de kweek.”

Bron: VILT/Belga/De Tijd