Pers en media

Drietand magazine - vrijdag 16 oktober 2015

Stikstof en Methaan Aanpakken voor een Rundvee Toekomst (SMART)

Een liter melk produceren met zo weinig mogelijk impact op het milieu tegen een rendabele kostprijs, dat is de hoofddoelstelling van het ‘SMART Melken’-project aan ILVO. In dit project wordt gewerkt aan de ecologische duurzaamheid van de melkveehouderij door het potentieel te onderzoeken van bestaande of nieuwe methaanreducerende en stikstofefficiënte voederstrategieën en dit zonder daarbij de economische duurzaamheid van de melkveesector uit het oog te verliezen.


De Vlaamse rundveesector heeft door zijn methaan- en ammoniakuitstoot een relatief grote impact op het milieu. Runderen produceren methaan in hun pens tijdens de vertering, daardoor hebben ze een belangrijk aandeel in de broeikasgasemissies vanuit de landbouw. Bovendien gaat 5 tot 12% van de voederenergie verloren door de methaanproductie. Ammoniak wordt gevormd zodra de urine en feces van een rund met elkaar in contact komen. Hoe meer stikstof in de urine, hoe meer ammoniak zal gevormd worden. In het kader van PAS (Programmatische Aanpak van de Stikstofdeposities) zullen veehouders, vooral in de buurt van de speciale beschermingszones (SBZ), in de toekomst nog efficiënter met stikstof moeten omgaan.

Lees meer in het artikel