Pers en media

Proeftuinnieuws - vrijdag 6 januari 2017

Witloofonderzoek gaat voor rendabiliteit en duurzame teeltmethoden

Het witloofonderzoek focust op dezelfde thema’s als vorige jaren, maar er worden wel nieuwe accenten gelegd. Zo zal het rassenonderzoek bijzondere aandacht besteden aan de mogelijkheden voor segmentatie. Binnen de gewasbescherming wint de ritnaaldenproblematiek meer en meer aan belang. Maar ook op vlak van bodemvruchtbaarheid en teelttechniek zijn er verschuivingen binnen het onderzoek.

Lees meer in het artikel van Proeftuinnieuws