Pers en media

VILT - woensdag 22 juni 2016

Eerste stap richting meer droogteresistente linzen

Omdat de wereldbevolking de komende decennia stevig zal groeien wordt de teelt van hoog-nutritionele, plantaardige eiwitbronnen steeds belangrijker. Op voorwaarde dat die teelten bestand zijn tegen de klimaatverandering. Veredeling met een focus op droogteresistentie is dan ook aangewezen. ILVO-UGent onderzoeker Omar Idrissi screende daarom verschillende mediterrane linzenrassen op hun droogtegevoeligheid. Hij toonde onder meer aan dat bij linzen de verhouding in biomassa tussen wortel en stengel een grote rol speelt bij droogtetolerantie.

Droogte is nefast bij de productie van linzen, vooral in niet-geïrrigeerde landbouwsystemen. Toch zijn sommige rassen beter bestand tegen droogte dan anderen, en dat heeft te maken met het wortelpatroon. Tot die conclusie kwam kersvers doctor Omar Idrissi (ILVO-UGent). De correlatie tussen droogte en de wortelstructuur komt vaker voor bij planten: planten die het met minder water moeten stellen, hebben vaker meer, diepere of meer vertakte wortels.

Daarom is het bij het veredelen naar droogtetolerantie voor de veredelaars een grote stap vooruit als de mechanismen van deze wortelpatronen vastgelegd kunnen worden in een genetische kaart. Moleculaire genetische diversiteitsanalyse van landrassen van linzen is dus belangrijk bij de ontwikkeling van aangepaste variëteiten. Idrissi is er tijdens zijn onderzoek in geslaagd een eerste stap te zetten in de richting van de identificatie van genetische merkers voor veredeling naar droogteresistentie.

Een verhoging van de droogtetolerantie door een meer doelgericht gebruik van de genetische diversiteit bij linzen, kan bijdragen tot weerbaarheid tegen klimaatverandering, tot een verhoogd productiepotentieel en dus tot het verhogen van de voedselzekerheid, want linzen hebben hoge proteïne- en micronutriëntengehaltes, zo klinkt het. Linzen dragen daarenboven bij tot een meer duurzame landbouw door het biologisch binden van stikstof in de bodem.

Bron: VILT