Pers en media

VILT - donderdag 14 juli 2016

Voedingsketen verduurzaamt met vijf nieuwe action labs

Het project ‘De voedingsketen verduurzaamt’ ambieert een transformatie naar een duurzamere voedingsketen. Het innovatiepotentieel van de Vlaamse agrovoedingsindustrie wordt aangewakkerd door het ondersteunen van praktijkgerichte projecten die worden opgezet door het bedrijfsleven. Vier zulke ‘action labs’ wonnen in 2014 financiële ondersteuning. Ketenpartners Boerenbond, ABS, FEVIA, BEMEFA, UNIZO en Comeos selecteerden vijf nieuwe uitdagende experimenten. Onderzoeksinstituut ILVO, dat in dit verhaal optreedt als facilitator, communiceert over de nieuwe action labs: Kip met meerwaarde, biologisch bakgraan van eigen bodem, verse voeding veilig wegschenken, bijvangst verwerken tot fishburger en de productie van varkensvlees zonder antibiotica.

graanveldAlle belangrijke actoren uit de voedselketen – toelevering, landbouw, voedingsindustrie en handel – werken in Vlaanderen aan een versnelde verduurzaming. Ze streven geen revolutie (transitie) maar evolutie (transformatie) na. Organisaties als Boerenbond en FEVIA zijn de weg van de geleidelijkheid genegen. Vorig jaar lieten hun vertegenwoordigers in een interview met VILT optekenen: “Wij werken aan de verduurzaming van de ‘mainstream’ voedselketen terwijl de andere strekking ‘het systeem’ liever niet ziet evolueren omdat niches zich dan beter kunnen profileren door ‘het regime’ in vraag te stellen.”

Om één en ander in beweging te zetten, opteren de projectpartners achter ‘De voedingsketen verduurzaamt’ voor vernieuwende pilootprojecten waar een voorbeeldfunctie van kan uitgaan. Van de vier ‘action labs’ die in 2014 uitverkoren werden, zijn er twee levensvatbaar gebleken. In het lokaal telen van soja zit potentieel, net zoals in het verduurzamen van de keten door te starten bij de grootkeukens. Uit de mislukte experimenten werd geleerd. Ditmaal werden niet vier maar vijf nieuwe experimenten geselecteerd met het oog op een versnelde transformatie van de voedselketen. Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege stelt een budget van 100.000 euro beschikbaar.

De vijf action labs werden gekozen uit acht kandidaturen, telkens ingediend door meerdere schakels uit de keten. Een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de transformatiepartners ziet een reële kans op slagen voor de ontwikkeling van een kip met meerwaarde, Belgisch biobrood, een systeem voor het wegschenken van voedseloverschotten, een visburger van bijvangst en het antibioticavrije kweken van varkens. Elk action lab krijgt maximaal 25.000 euro en deskundige begeleiding van het Vlaamse landbouwonderzoeksinstituut ILVO. Van de action labs wordt verwacht dat ze een vernieuwend, keten-overspannend, duurzaam én opschaalbaar project opstarten.

Via ILVO vernemen we meer over de inhoud van de vernieuwende ideeën. De action lab ‘Een Vlaamse trots: kip met meerwaarde’ wordt getrokken door Limousin Puur bvba in samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed vzw. Het heeft als doel een vleeskip met meerwaarde te creëren die symbool staat voor ons levend erfgoed. Zes partners waaronder Molens Nova en Bioplanet zien toekomst in Belgisch biobrood gemaakt van lokale bakgranen. Zij willen de lokale, biologische graanketen in Vlaanderen verder ontwikkelen en opschalen door een meer intense samenwerking in de keten, door meer biologische landbouwers te betrekken en door het graanvolume te verhogen.

KOMOSIE vzw en Carrefour maken het dan weer mogelijk om voedseloverschotten van verse en verwerkte producten systematisch weg te schenken. Parallel hieraan wordt een overkoepelde praktijkgerichte methodologie, aanpak en technologie ontwikkeld om zowel grote als kleinere supermarkten in Vlaanderen te ondersteunen bij systematische schenkingen. Het vierde action lab ‘Fishlabs’ beoogt een visburger te maken van bijvangst in de visserij. Verschillende ketenspelers zoals bijvoorbeeld visveilingen, groothandelaars, hotelscholen en onderzoeksinstellingen willen een visburger van rode poon en steenbolk op de markt brengen.

In action lab nummer vijf maakt men werk van de uitdaging om varkens zonder antibiotica op te kweken en af te mesten zodat het vlees met het label ‘antibioticavrij’ op de markt kan komen. Partners in dit project zijn landbouworganisatie ABS, Carrefour, Nutrika, Voeders Decadt, Westvlees en Debrameat.

Bron: VILT