Pers en media

Nieuwtje - vrijdag 22 juni 2012

Neuzen in dezelfde richting: het nieuwe geurlab van ILVO

Op 26 juni 2012 om 13.00u opent ILVO in de B. Van Gansberghelaan 115 te Merelbeke officieel zijn nieuw geurlaboratorium. Dit olfactometrisch lab is, als enige in ons land, specifiek gericht op het meten van “agrarische geuren” en dit op een objectieve en gestandaardiseerde manier. Wereldwijd bestaan er slechts een handvol labs met een dergelijke focus. ILVO heeft 100.000€ geïnvesteerd in het geurlab.

Tijdens de opening krijgt de bezoeker de kans om zelf “neus” te spelen in de geklimatiseerde geurkamer. Net als de officiële panelleden gaat hij dan constateren vanaf welke luchtverdunning een geur is waar te nemen.

Wij geven toelichting bij de toepassingsgebieden en plannen met het nieuwe geurlab. We verduidelijken de precieze procedure: Hoe wordt een geurpanel samengesteld? Op welke manier berekent men de geurconcentratie? Ook de omzendbrief "Milderende maatregelen voor geuremissies afkomstig van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen” van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wordt voorgesteld.

Programma:

13u00

Ontvangst
13u30 Erik Van Bockstaele (Administrateur-generaal ILVO): Waarom een geurlab op ILVO?
13u40 Dr. Peter Demeyer (emissieonderzoek ILVO), Lic. Nathalie Hove (project ODOUR), Prof. Dr. Herman Van
Langenhove (geurspecialist UGent): Emissieonderzoek en geurmetingen in de Vlaamse veehouderij -
Praktische ervaringen met het geurlabo.
14u10 Sybille Verplaetse (raadgever kabinet Leefmilieu): Omzendbrief "Milderende maatregelen voor
geuremissies afkomstig van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen.
14u20 Frans Coussement (raadgever kabinet Landbouw): Geurgevoeliger vergunnen in Vlaanderen.
14u30 Vragenronde
14u45 Geleid bezoek aan het geurlabo en deelname aan een geurmeting.
15u30 Receptie

Perscontact: Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be (GSM +32 486 26 00 14)

Reportages

Fotoverslag opening geurlabo