Pers en media

VILT - woensdag 8 juni 2016

LED-belichting in sierteelt kan export versterken

Planten hebben licht nodig om te groeien. Licht dat teelten in open lucht en in serres via de zon verkrijgen. Sierteelt onder glas maakt vaak gebruik van assimilatiebelichting. Dit kunstlicht bestaat uit een heel spectrum aan kleuren, gekarakteriseerd door bepaalde golflengtes. LED-licht heeft ten opzichte van andere lampen het voordeel dat het licht specifiek in één kleur kan worden toegediend aan de planten. Specifieke lichtkleurcombinaties hebben zo elk hun voordelen. Tijdens een bezoek aan de LED-kamer in de klimaatgestuurde onderzoekserre van ILVO moeten onze ogen even wennen aan al het verrode licht dat de beworteling van de jonge stekken stimuleert. Er schijnen ook blauwe LED's want blauw licht houdt de stekken compact.

LED belichting sierteeltDe Vlaamse sierteelt is sterk op export gericht. Tijdens de eerste tien maanden van 2015 werd er met sierteelt- en boomkwekerijproducten uit ons land een exportwaarde van 443,7 miljoen euro gerealiseerd. Door toenemende prijsdruk op buitenlandse afzetmarkten en het plotsklaps wegvallen van een belangrijke koper (Rusland) moest de sector voor het eerst sinds 2010 met minder genoegen nemen, en wel meteen met een daling van ruim 21 procent. Wanneer klanten zuinig zijn met hun groen-uitgaven komt kwaliteit nog meer bovendrijven.

In het streven naar een hogere kwaliteit en langer houdbare planten voor export kan LED-licht een belangrijke rol spelen. Op het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek wordt momenteel onderzocht of het zinvol is om planten te laten ‘aansterken’ in een LED-kamer. Onderzoekster Emmy Dhooghe trekt de deur van de LED-kamer open, waarna we meerdere lagen azalea en chrysant onder een gloed van rood en blauw licht zien. De experimenten spitsen zich onder meer toe op de kieming, bladpigmentatie, vertakking van de plant, de houdbaarheid tijdens transport en de beworteling van de stek. Het is op deze en andere plantenprocessen dat ILVO samen met de overige partners van de Technopool Sierteelt (Proefcentrum voor Sierteelt en UGent) zijn onderzoek focust.

“Verrood licht is goed voor de beworteling van de stek, maar de periode onder rode LED’s houden we kort want anders krijgt de plant een weinig esthetisch gekruld blad”, weet Dhooghe inmiddels uit ervaring. “Blauw licht is nodig om de plant compact te houden.” De kennis die wordt opgedaan in de LED-kamer op ILVO sijpelt snel door naar het bedrijfsleven. Een aantal siertelers wordt namelijk in een vroege fase betrokken bij het door IWT gefinancierd onderzoek. Dat laat toe om specifiek hun planten onder de LED’s te plaatsen, waarna het effect beoordeeld kan worden. De komende twee jaar worden er ook proefopstellingen met LED’s op deze bedrijven geplaatst. Met Philips is er een lampenleverancier bij betrokken die meedenkt met de sector.

In de praktijk zal de LED-verlichting zijn efficiëntie moeten bewijzen want de technologie moet zich natuurlijk terugverdienen. De onderzoekster van ILVO ziet daarom het meeste heil in meerlagenteelt, wat meteen ook een antwoord is op de krap beschikbare ruimte in Vlaanderen. Wonderen durft ze nog niet voorspellen want “onderzoek wijst uit dat het effect van LED-belichting varieert naargelang de cultivar en plant”. Wat je er alvast mag van onthouden, is dat verrood licht de beworteling van stekken stimuleert, blauw licht een interessant alternatief kan vormen voor groeiremmers en het altijd als oninteressant beschouwde groene licht mogelijk dienstig kan zijn bij het aansturen van de huidmondjes op de bladeren.

Bron: VILT
Beeld: AVBS