Pers en media

VILT - woensdag 16 september 2015

Pilootprojecten Productief Landschap zoeken ontwerpers

De initiatiefnemers van Productief Landschap zijn op zoek naar ontwerpers die de vijf geselecteerde pilootprojecten mee vorm willen geven. Per project zal een multidisciplinair team samengesteld worden met onder meer (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, landbouwdeskundigen, stallenbouwers, serrebouwers, enz. Zij zullen een participatief traject doorlopen om te komen tot vernieuwende maar haalbare visies en plannen op het terrein die een kwalitatieve meerwaarde betekenen voor landschap en samenleving.

Het Vlaams ministerie van Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) lanceerden in 2014 een oproep voor pilootprojecten ‘Productief Landschap’. In totaal werden vijf projecten geselecteerd die een vernieuwende bedrijfsvoering, een kwalitatief landschap en aandacht voor de samenleving combineren. Het gaat om de bouw van een onderzoeksserre op het dak van de REO-veiling, de uitbouw van een landbouwpark voor de stad, de herbestemming van een pachthoeve tot een collectieve bioboerderij, het verenigen van water, landbouw en natuur op een hoeve en ruimte voor stadslandbouw.

In plaats van de Vlaamse open ruimte te verdelen en eenzijdig op te eisen, willen deze pilootprojecten een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, natuur, recreatie, biodiversiteit en vergroening samen de open ruimte ondersteunen en ontwikkelen. Er wordt gemikt op een geïntegreerde aanpak. Via deze projecten willen de initiatiefnemers testen hoe landbouw in Vlaanderen opnieuw kan functioneren als motor van een vernieuwende maatschappelijke en ruimtelijke evolutie.

Deze vijf pilootprojecten hebben elk recht op een begeleidingstraject op maat om hun idee om te zetten naar de praktijk. Per project is al een projectdefinitie met ambitieuze doelstellingen rond landbouw, architectuur en ruimte geformuleerd. Nu zullen er vijf ontwerpteams worden samengesteld die de ambities moeten vertalen naar concrete plannen die op het terrein kunnen gerealiseerd worden. In dat kader zijn de initiatiefnemers op zoek naar onder meer architecten, stedenbouwkundigen, landbouwdeskundigen, stallen- en serrebouwers, enz. om die ontwerpteams te vervoegen.

Meer informatie: Wie zich kandidaat wil stellen om deel uit te maken van een ontwerpteam, kan dit doen op de website van Productief Landschap tot 12 oktober.

Bron: VILT