Pers en media

VILT - maandag 31 augustus 2015

Vlaanderen laat lokale sojateelt verder onderzoeken

De Vlaamse overheid en een aantal andere partners beslisten om te investeren in een onderzoeksplan rond Noord-West-Europese sojateelt. Na drie jaar veldproeven zal het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de komende twee jaar een groot aantal van de onderzoeksprojecten uitvoeren. "We focussen in het soja-onderzoek nog verder op de coating van bacteriecultuur rond de zaden, bemesting, rijenafstand en plantdichtheid", zegt woordvoerster Greet Riebbels (ILVO). "En ook op een voldoende hoge rendabiliteit van deze teelt, zodat soja op termijn de vergelijking aan kan met maïs, aardappelen, tarwe of gras."

Na drie jaar veldproeven op soja zegt het Vlaams onderzoeksinstituut ILVO 'voorzichtig optimistisch' te zijn over een succesvolle introductie van soja op de Vlaamse akkers. "Uit de tests met bestaande rassen blijkt dat er, in het segment vroegrijpe soja, zeker variëteiten zijn die geschikt zijn voor teelt in ons klimaat. Die rassen blijken bovendien voldoende hoge eiwitgehalten te bezitten. Dat is belangrijk voor zowel de sojaverwerking tot humane producten (melk, olie, margarine, enz.) als voor de productie van veevoeder. Daarom besliste de Vlaamse overheid, via het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), en andere stakeholders zoals de Belgische beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten (BEMEFA) en een groot voedingsbedrijf om te investeren in het onderzoeksplan rond Noord-West- Europese sojateelt.

ILVO stelt aanstaande vrijdag zijn veldproeven van 2015 in de kijker tijdens een eerste openvelddag, op vijftien velden in Merelbeke en Melle. Het publiek kan er onder meer experimenten zien met soja, quinoa, chichorei, klaver en gele mosterd. Het onderzoeksinstituut zet meer dan 100 hectare landbouwgrond in voor veldproeven. De laatste tien jaar werden 26 nieuwe grasrassen, zes klaverrassen, vijftien chicoreirassen en acht nieuwe variëteiten van groenbedekkers op de Europese rassenlijst geregistreerd.

Bron: VILT