Pers en media

VILT - vrijdag 5 juli 2013

Onderzoek zet ILVO op spoor van rotresistente klaver

Na vier jaar intensief onderzoek is de erg hinderlijke plantenschimmel klaverrot die rode klaver bedreigt zo grondig in kaart gebracht dat ILVO op korte termijn in staat is om klaverrassen te ontwikkelen met resistentie tegen de ziekte. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek doet zelf aan veredeling van zowel witte als rode klaver en brengt gemiddeld om de drie jaar een nieuwe rode klaver cultivar uit.

Rode klaver is een landbouwgewas dat alleen al in Vlaanderen op om en bij de 5.000 hectare wordt geteeld, in combinatie met gras. Het wordt vaak in maaiweides gezaaid als meerjarig voedergewas omdat het een hoog (en verteerbaar) eiwitgehalte bezit. Klaver verbetert bovendien de bodemstructuur en is in staat om stikstof uit de lucht te fixeren in zijn wortels.

De schimmel ‘klaverrot’ (klaverkanker) is veruit de belangrijkste ziekte van deze plant. Tijdens zachte winters, bij aanhoudend vochtig weer, slaat de Sclerotiniaschimmel genadeloos toe. Met gewasbeschermingsmiddelen is de ziekte nauwelijks te onderdrukken. Na het doctoraat van ILVO-onderzoeker Tim Vleugels staat rode klaver een flinke stap dichter bij resistentie tegen Sclerotinia spp. Alle kennis is nu aanwezig om over te gaan tot een doelgerichte gecontroleerde resistentieveredeling.

Als veredelaars de weerbaarheid tegen een plantenziekte willen verbeteren, moeten ze beschikken over kennis omtrent de ziekte én de plant. Ze moeten ook beschikken over een tool (bio-toets) om verschillende planten te vergelijken in hun reactie op een kunstmatige en gecontroleerd aangebrachte infectie met de ziekte. De ziekte zelf moet bij de (re)productie van de plant- en ziektespecifieke bio-toets ook zuiver kunnen gekweekt worden in een lab. Elk van deze elementen heeft Vleugels met succes uitgewerkt voor klaverrot op rode klaver.

Hij ontrafelde klaverrot in zijn genetische diversiteit en zijn pathogene kenmerken. Twee verschillende bio-toetsen - om precieze besmettingen gecontroleerd en gekwantificeerd aan te brengen - zijn ontwikkeld en gevalideerd. De (al dan niet) aanwezigheid, kracht en overerving van natuurlijke resistentiekenmerken tegen de schimmel is empirisch vastgesteld bij een zeer uitgebreide verzameling van 121 verschillende rassen rode klaver.

Het meest aangewezen kruisingsschema voor een veredelingsprogramma ligt als het ware klaar. De nieuwe kennis zal meteen worden opgenomen in de veredelingsprogramma’s voor klaver van ILVO. Gemiddeld om de drie jaar brengt ILVO een nieuwe rode klaver cultivar uit die door de zaadbedrijven kan worden gecommercialiseerd.

Bron: VILT