Pers en media

VILT - maandag 27 mei 2013

Oost-Vlaanderen brengt onderzoek dichter bij sierteelt

Om de samenwerking tussen onderzoekers en de sierteeltsector te versterken, financiert de Oost-Vlaamse deputatie de volgende drie jaar een deeltijds coördinerend onderzoeker. Dat kwamen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) Destelbergen, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), de Universiteit Gent en de HoGent overeen.

De vier partners, die overigens al tien jaar nauw samenwerken, willen de beschikbare kennis, expertise en onderzoeksinfrastructuur optimaal benutten en ten dienste stellen van de sierteeltsector via de 'Technopool Sierteelt'. De prioritaire doelstelling van de Technopool Sierteelt is het creëren van een ontwikkelingsplatform voor innovatieve ideeën en nieuwe technologieën, met duurzaamheid als rode draad.

"De provincie vindt dit initiatief - als belangrijkste sierteeltprovincie en met haar regionale sterkte in kennis en onderwijs - zeer belangrijk", motiveert eerste gedeputeerde Alexander Vercamer, onder meer bevoegd voor landbouw, de steun. "De provincie draagt immers in belangrijke mate bij tot de goede werking van de verschillende partners in de Technopool, zodat de sierteeltbedrijven ook tijdens deze moeilijke tijden op kennis en innovatie kunnen steunen om een sterke toekomst uit te bouwen."

Bruno Gobin, directeur van het PCS, vult aan: "De Technopool Sierteelt ambieert om het sierteeltonderzoek binnen Vlaanderen sterker te profileren en de toegankelijkheid van kennis voor het bedrijfsleven te vereenvoudigen. De Technopool Sierteelt streeft ernaar innovatie te stimuleren bij de bedrijven door enerzijds concrete vragen uit de bedrijfskolom sierteelt aan te pakken en anderzijds de innovatieve inzichten uit de onderzoekswereld direct bij het bedrijfsleven te brengen."

Bron: VILT