Pers en media

VILT - donderdag 16 mei 2013

ILVO doorgrondt gevreesde bladvlekkenziekte op aardbei

Xanthomonas fragariae, de bacterie die de hoekige bladvlekkenziekte op aardbei veroorzaakt, verspreidde zich de voorbije decennia over de hele wereld, vermoedelijk via besmet aardbeiplantgoed. Hoewel het een quarantaine-organisme is op aardbeiplantgoed in Europa, dook de bacterie in 1998 ook op in Vlaanderen. Dankzij onderzoek op het ILVO verandert de wetenschappelijke kijk op deze plantenziekte.

aardbeienDe bacterie Xanthomonas fragariae (Xf) werd voor het eerst vastgesteld in de Verenigde Staten tijdens de jaren ‘60 van de vorige eeuw. In Europa is het een quarantaine-organisme. Iedere lidstaat is verplicht om de introductie en verspreiding ervan te voorkomen.

Desalniettemin is Xf in Vlaanderen, net als in meerdere andere Europese landen, opgedoken. Er heerste bezorgdheid over de symptomen en de mogelijke economische impact van bladvlekkenziekte voor de aardbeiteelt. Daarom zette het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een grondig onderzoek op. Het doctoraat van Joachim Vandroemme vormt daar een onderdeel van.

Al dat studiewerk leverde duidelijke resultaten op. De detectie van de bacterie via een gevoelige en specifieke DNA-analysemethode staat nu op punt. Het ziekteverloop, het verspreidingsmechanisme en de voor Xf gunstige omgevingsfactoren zijn in kaart gebracht. Xf blijkt algemeen verspreid in de aardbeiteelt voor te komen, maar slechts sporadisch de ziekte te veroorzaken. Vooral in de openluchtteelt kunnen vochtige omstandigheden leiden tot productieverlies.

De bevindingen van het ILVO-onderzoek hebben de wetenschappelijke kijk op deze moeilijk te bestuderen bacterie veranderd. Ze hebben bijgedragen aan een Europese ‘Pest Risk Assessment’ ter zake en ze helpen de aardbeitelers bij het indijken van de ziekte en bij het inschatten van de impact van de bacterie.

Bron: VILT