Pers en media

Wonderzoeker - donderdag 21 juni 2012

Wetenschappelijk landbouwnieuws - zomer 2012

Biodiversiteit in de rand - De onderzoeker als detective: de speurtocht naar allergenen - Een neus voor berengeur

Wist je dat ...

  • ILVO experimenteert met biochar op de akkers?
  • dat groenten bijna geen resten van antiparasitaire middelen uit kippenmest opnemen?
  • er bij ILVO nu een heus Varkensloket gehuisvest is?
  • de afdeling Landbouw en Maatschappij van ILVO een praktische leidraad heeft samengesteld die landbouwers(organisaties), architecten, constructeurs en vergunnende en adviserende instanties op weg moet helpen naar een agrarische architectuur met meer kwaliteit?

Lees meer over deze onderzoeksresultaten in Wonderzoeker 30 (pdf)