Pers en media

Wonderzoeker - woensdag 21 maart 2012

Wetenschappelijk landbouwnieuws - lente 2012

Van beter gras naar meer melk - Eliminatie van Salmonella Enteritis op leghennenbedrijven - Frietpatat in de puree

Wist je dat ...

  • confituur zonder toegevoegde suiker even zoet kan zijn als confituur mét?
  • gelijkstroomventilatoren in varkens- en pluimveestallen 55 tot 70% minder elektriciteit verbruiken dan triacgestuurde wisselstroomventilatoren?
  • als je in de scharreluimte van een biologische kippenstal groencompost als strooisellaag gebruikt, je twee vliegen in één klap slaat?
  • elke vissoort eigen mechanismen heeft die de vis na een tijdje doen stinken en bederven?

Lees meer over deze onderzoeksresultaten in Wonderzoeker 29 (pdf)