Pers en media

Wonderzoeker - dinsdag 21 juni 2011

Wetenschappelijk landbouwnieuws - zomer 2011

Hoeveel boeren laat een koe? - Visziekten als milieubarometer - Gist tussen de aardbeien?

Wist je dat ...

  • er bij ILVO-Plant een unieke onderzoeksserre in gebruik wordt genomen?
  • het recente ILVO-onderzoeksrapport over de Vlaamse regelgeving omtrent coëxistentie aantoonde dat de voorgeschreven isolatieafstand van 50 meter voor de teelt van genetisch gemodificeerde maïs ruim voldoende is?
  • in drukinkten en lijmen van levensmiddelenverpakkingen componenten zitten die kunnen migreren naar het voedsel?
  • In MAP4 vanaf 2011 strengere bemestingsnormen gelden?

Lees meer over deze onderzoeksresultaten in Wonderzoeker 26 (pdf)