Pers en media

Ingaven voor 2012

VILT

ILVO en UGent zoeken marktstrategie voor dierenwelzijn

De consument is vragende partij voor een beter welzijn voor landbouwdieren. Toch lukt het tot op heden moeilijk of niet om investeringen in dierenwelzijn als een verkoopsargument te gebruiken. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent willen de vicieuze cirkel ...

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - winter 2012

Minder fosfor in de kip = meer milieu - Ruraal plannen - Gasemissies uit de mestkelder in kaart gebracht

VILT

Nieuwe hooggevoelige detectiemethode voor berengeur

Dankzij een doctoraatsonderzoek bij ILVO en UGent kan de betrouwbaarheid van het meten en detecteren van berengeur sterk verhoogd worden. Berengeur is de onaangename geur die kan vrijkomen wanneer varkensvlees van niet-gecastreerde mannelijke varkens wordt bereid. Niet alle consumenten zijn even gev...

VILT

Europese visserijministers akkoord over visquota 2013

Na twee dagen onderhandelen, hebben de Europese ministers van Visserij een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2013. "Ook dit jaar liggen de vastgelegde vismogelijkheden volledig in lijn met het wetenschappelijk advies, waardoor zowel een duurzame toekomst voor de visbestanden als voor ...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Karen Bekaert

Titel van het doctoraat: “Chemische en sensorische detectie van berengeur” - Nieuwe benaderingen om berengeur te detecteren ILVO/UGent-onderzoek naar de samenstelling en de meetmethodiek van berengeur heeft een grote hoeveelheid kennis opgeleverd. Berengeur is de onaangename geur die (bij minde...

ILVO persbericht

Controle op melkmachines en -robots volledig gedigitaliseerd

Melkveehouder krijgt en bewaart Meet- en AdviesRapport (MAR) digitaal Op 1 januari 2013 wordt het door ILVO ontwikkelde softwarepakket ‘MILCONTROL’ veralgemeend in gebruik genomen bij alle technische controles van melkmachines en- robots, dus voor de opmaak van de zogenaamde MAR’s of “Meet- en ...

VILT

Onderzoek naar gevolgen biomassa op koolstof in bodem

De Vlaamse onderzoeksinstelling VITO, het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Nederlandse kennisinstituut Alterra onderzoeken het effect van de toenemende vraag naar biomassa op het koolstofgehalte in de bodem. Dit moet de overheid helpen bij de ontwikkeling van een to...

ILVO mededeling nr 123

Catalogue Belge - Description et recommandation - plantes fourragères et engrais verts 2013

Joke Pannecoucque

ILVO mededeling nr 122

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2013

Joke Pannecoucque

ILVO mededeling nr 120

Voortgangsrapport 2 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) perionde juni 2012 - november 2012

Jozefien Derweduwen

Pagina 1 van 8Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Volgende   Laatste