ILVO2020

De kerntaak van het ILVO is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van landbouw en visserij. Het onderzoek is onderverdeeld in vier Eenheden en is ook ingebed in de negen horizontale onderzoeksprogramma's van ILVO 2020.

logo ILVO2020

Sinds februari 2008 hebben de ongeveer 60 onderzoekers uit de vier ILVO-eenheden deelgenomen aan discussiegroepen over de negen ILVO-onderzoekprogramma’s. Zij definieerden het ‘waarom’, dus de visie, van elk programma en plaatsten het in het huidige ILVO-kader. De programma’s werden tenslotte concreet ingevuld met onderzoeksthema’s die de ILVO-eenheden overschrijden en zich zowel tot de gangbare als tot de biologische landbouw richten. ILVO beoogt hiermee de efficiëntie van de onderzoekinspanningen te maximaliseren. In juni 2008 gaven een aantal stakeholders hun commentaar op een eerste versie van ILVO2020. Ook die werd verwerkt in de publicatie ILVO2020 (PDF).

Met ILVO2020 presenteert ILVO zijn invulling van het in maart 2009 gepubliceerde ‘Witboek Landbouwonderzoek’. In grote lijnen lopen beide documenten parallel met elkaar. Talrijke ILVO-onderzoekers hebben trouwens bijgedragen tot de opstelling van het Witboek. Vele accenten zijn gelijk. Met de visserijcomponent verschilt ILVO2020 fundamenteel van het Witboek.

Dit document is geen eindpunt. De ILVO2020-discussiegroepen blijven actief over de afdelingen heen. Er zullen prioriteiten worden gesteld, waar nodig aanpassingen worden geformuleerd, programma’s worden gedocumenteerd en ook geïnspireerd en noodzakelijke samenwerking georganiseerd voor de beleidsonderbouwende en kennisopbouwende projecten.

Verslag ILVO2020 Startdag 16 maart 2008 – workshops per programma

Algemene conclusie:
De verschillende workshops hebben de uitdagingen in hun domein in kaart gebracht. Daaruit vertrekkend zijn de belangrijkste aandachtspunten gedefinieerd. In alle workshops kwam het belang van goede communicatie en kennisdoorstroming naar stakeholders naar voor.

Voor verdere details kunt u de respectievelijke pagina's raadplegen.

  1. Duurzame plantaardige productie (Kurt Heungens)
  2. Vernieuwende landbouw, visserij en productverwerking (Jan De Block)
  3. Kwaliteitsvolle dierenhouderij (Sam Millet)
  4. Duurzame exploitatie van mariene rijkdommen (Hans Polet)
  5. Landbouw en visserij in een wijzigend klimaat (Peter Demeyer)
  6. Landbouw in de natuurlijke omgeving (Greet Ruysschaert)
  7. Landbouw en visserij voor veilig en kwaliteitsvol voedsel (Isabel Taverniers)
  8. Dynamisch landelijk gebied (Elke Rogge)
  9. Competitieve landbouwsystemen (Fleur Marchand)