ILVO als erfgenaam

In 2012 vierde het landbouwonderzoek vanuit de overheid in Vlaanderen zijn tachtigste verjaardag. Sinds de oprichting van het Rijksstation voor Landbouweconomie en het Rijksstation voor Plantenveredeling in 1931 - 1932, is het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) – zij het in verschillende hoedanigheden en onder diverse namen – actief om onze landbouwers en vissers bij te staan met innovatieve en nuttige kennis.

Die 80 jaar vormen een uitgebreid verhaal van metamorfoses, fusies en reorganisaties. Eerst waren er de Rijksstations,die vervolgens in 1998 werden geherstructureerd tot het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO-Gent) met 7 departementen. Sinds 1996 was er in Brussel ook een CLE: het Centrum voor Landbouweconomie met 2 departementen. In 2002 kwam het domein landbouw onder Vlaamse bevoegdheid. Dat resulteerde in 2006 in ILVO: het CLE ging samen met het CLO over in dit nieuw gevormde intern verzelfstandigd agentschap met Eigen Vermogen. Dat ILVO, met zijn vier eenheden, behoort als Vlaamse Wetenschappelijke Instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij.