Klavers

Witte klaver (Trifolium repens L.)

Deze vlinderbloemige bindt de luchtstikstof, wat de klaver zelf alsook de omringende planten ten goede komt en draagt dus bij tot een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het grasland.

cultivar bladgrootte persistentie opbrengst rassenlijst
Merwi √√ √√ B, F, L, NL
Merida √√ √√ √√√ A, F, L
Merlyn √√√ √√√ √√√ D
Melifer √√ √√

B

Rode klaver (Trifolium pratense L.)

Rode klaver is in hoofdzaak geschikt voor maaigebruik. Deze vlinderbloemige wordt gezaaid ofwel in augustus of in het vroege voorjaar en kadert uitstekend in productie van eiwitrijke voeders op eigen bedrijf.

cultivar ploïdie persistentie ziekte-
resistentie
opbrengst rassenlijst
Violetta (2x) √√ B, L, E
Merviot (2x) √√ √√√ B, F, L, UK, SK
Mercury (2x) √√ A, F, UK
Lemmon (2x) √√√ √√√√ √√√

A, B, D, F, L, UK

Merian (2x) √√√ √√√ √√√ B, CH, F
Global (2x) √√√ √√√√ √√√ A, CH, D
Avisto (2x) √√√ √√√ √√√ UK
Rotra (4x) D,L, NL
Avanti (4x) √√√√ √√√√ √√√√ D