Groenbedekkers

Bladrammenas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.)

Bladrammenas is geschikt voor uitzaai als groenbedekker in de maand augustus. Bij vroege zaai (einde juli – begin augustus) is daarenboven het gebruik van aaltjesresistente (tegen bietencysteaaltje en wortelknobbelaaltje) rassen aan te bevelen.

cultivar ploïdie snelheid
bodembedekking
laatheid
bloei
lengte aaltjes-
resistentie
rassenlijst
Brutus (4x) √√√√ √√√ √√√ √√ B, NL
Dux (2x) √√√ √√ √√ √√ B
Lucas (4x) √√√√ √√√ √√ NL
Sirius (2x) √√√ √√ √√√ √√ B, NL
Cassius (2x) √√ √√√ √√√ √√ B
Sixtus (4x) √√√ √√√√ √√ √√ B, D
Nero (4x) √√√ √√√ √√ D
Maximus (4x) √√√ √√√ √√ √√√√ D, NL
Guillotine (2x) √√√ √√ √√√ √√√

NL

Gele mosterd (Sinapis alba L.)

In vergelijking met bladrammenas heeft gele mosterd het voordeel dat nog later (tot de eerste helft van september) kan gezaaid worden.
Bij vroege zaai (einde juli – begin augustus) is daarenboven het gebruik van aaltjesresistente (tegen bietencysteaaltje en wortelknobbelaaltje) rassen aan te bevelen.

cultivar ploïdie snelheid
bodembedekking
laatheid
bloei
lengte aaltjes-
resistentie
rassenlijst
Polka (2x) √√√ √√ √√ B
Swing (2x) √√√ √√ √√ √√ B
Salsa (2x) √√√√ √√√ √√ √√ B
Meringue (2x) √√√ √√ √√√ √√ B
Flamenco (4x) √√√ √√√ √√√ √√ NL
Solea (2x) √√√ √√ √√√ √√ B
Chacha (4x) √√ √√ √√ √√ B, D
Rumba (2x) √√ √√√√ √√ D

Rogge (Secale cereale L.)

Rogge (winterrogge) biedt in veel gevallen de mogelijkheid om nog laat (tot eind oktober) een bodembedekker in te zaaien.

cultivar ploïdie bodembedekking ziektetolerantie rassenlijst
Jobaro (4x) √√√ √√√ B