Aquacultuur

Dierproeven volgens ethische code en transparant

ONDERZOEK

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in de biologie van mariene kweeksoorten, de structurele en nutritionele vereisten voor de kweek en optimalisatie van kweektechnieken o.a. met betrekking tot infrastructuur, verbeterde voedselconversie, voersamenstelling, waterzuivering, afvalverwerking en –reconversie in polycultuuropstellingen, etc.
De onderzoeksruimten zijn hiervoor uitgerust met diverse tanks en recirculatiesystemen evenals met een rechtstreekse zeewaterleiding.

PROJECTEN

AquaVLan2: http://www.ilvo.vlaanderen.be/aquavlan2

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector.

DIENSTVERLENING

 • Advieslevering
  De onderzoeksgroep kan voorzien in het wetenschappelijk begeleiden van innovatieve, maar ook gespecialiseerde en gecommercialiseerde kweek in mono- en polycultuur, alsook het aanleveren van advies omtrent interessante kweeksoorten, kweekcondities, waterzuivering, afvalverwerking, constructie van professionele kwekerijen, kosten-baten analyse, etc.
 • Verhuur van kweekinstallaties aan derden
  ILVO - DIER is in het bezit van verscheidene recirculatiesystemen, waarin blootstellingsproeven aan contaminanten, voederproeven, overlevingstesten of innovatieve aquacultuuropstellingen (bv. waterzuivering) kunnen gebruikt worden. De systemen zijn met het oog op flexibiliteit zo opgemaakt. Voor blootstellingsproeven: 10 bakken aangesloten op één recirculatiesysteem met een online monitoringsysteem onder gecontroleerde omstandigheden voor licht en temperatuur. Een broedhuis bestaande uit 20 cilindroconische tanks voor de kweek van vis-, garnaal en schelpdierlarven. Voor voederproeven, overlevingstesten en/of innovatieve aquacultuuropstellingen: 11 kleine (120 l) en 2 grote vistanks (2000 l) op één recirculatiesysteem onder gecontroleerde omstandigheden voor licht en temperatuur; 17 kleine vistanks op een eigen recirculatiesysteem; 5 grote vistanks (2000 l) op een eigen recirculatiesysteem; en diverse vistanks van enkele liters tot 3000 l, al dan niet met eigen recirculatiesysteem. Voor grote projecten kunnen ook opstellingen op maat gemaakt worden. Naast de kweekinstallaties voor de aquacultuurorganismen zelf beschikt ILVO - DIER ook over een ruimte voor de kweek van fytoplankton-, rotiferen, copepoden en Artemia.
 • Zeewater
  ILVO - DIER heeft een rechtstreekse pijpleiding naar zee, waardoor het mogelijk is vers zeewater op te pompen. Het opgepompte water wordt via een mechanisch filter overgebracht in een reservoir met een capaciteit van 40000 l en continu in beweging gehouden. Zeewater is, enkel na telefonische afspraak, te verkrijgen gaande van enkele liters tot 30000 l.
 • Testen zeewater
  De onderzoeksgroep kan de chemische kwaliteit van zeewater voor derden testen. Dit omvat het bepalen van ammonium/ammoniak-, nitriet-, nitraat-, fosfaatconcentraties, pH, zoutgehalte, conductiviteit en carbonaathardheid. Op aanvraag kunnen ook specifieke testen naar boor-, jodium-, koper-, magnesium-, strontium- en zuurstofconcentraties gebeuren.
 • Scoren van de duurzaamheid van kweekvis
  Op vraag van bedrijven, instanties of ngo’s worden duurzaamheidsfiches opgemaakt van aangevoerde vissoorten in kweek. Deze kunnen aangewend worden voor afnemers/klanten om per vissoort de (al dan niet) duurzaamheid van het kweekproces van een bepaalde doelsoort in de verf te zetten. Ook in functie van extra keurmerken of labels vormen deze duurzaamheidsfiches een betrouwbare leidraad. Deze duurzaamheidsfiches kunnen op maat en gevraagd profiel opgesteld worden en houden rekening met de impact op het milieu, het dierenwelzijn, de voeding, impact op visbestanden, alsook voedselveiligheid en socio-economische aspecten.
 • Onderzoek mosselzaad
  De onderzoekgroep beschikt over de mogelijkheid om mosselzaad te tellen, te wegen en te meten.

CONTACT

Daan Delbare