Zoötechnische proeven vleesvee

ONDERZOEK

Het onderzoek met vleesvee richt zich momenteel sterk op de Witblauwe dikbilkoeien en het vrouwelijk jongvee. In het verleden werd er onderzoek verricht i.v.m. de behoeften voor energie, eiwit en structuur van vleesstieren. De energie- en eiwitbehoeften werden o.a. afgeleid aan de hand van de lichaamssamenstelling van stieren bij uiteenlopende gewichten. Ook bij dikbilkoeien werd de lichaamssamenstelling bepaald. De studie van de voederopname en de lichaamsaanzet bij koeien en stieren maakte het mogelijk om de excreties van stikstof en fosfor te verfijnen.

De kudde Witblauwe dikbilkoeien telt ongeveer 70 dieren en evenveel stuks jongvee.

DIENSTVERLENING

Geïnteresseerden kunnen een samenwerking overwegen voor volgende onderwerpen:

 • Voederproeven met kalveren tot ±6 maanden
 • Onderzoek i.v.m. melkregimes, grondstoffen, voederschema’s, etc
 • Voederproeven met koeien en vleesstieren
 • Onderzoek i.v.m. nutriëntengehalten, grondstoffen, rantsoensamenstelling, etc
 • Voederproeven met jongvee van 0,5 tot 2 jaar
 • Onderzoek i.v.m. bijvoedering op de weide, rantsoensamenstelling tijdens de winterperiode, etc
 • Verteringsproeven met kalveren, koeien en stieren
 • Bepalen van de in vivo verteerbaarheid van voedermiddelen en rantsoenen
 • Formulatie van diervoeders
 • Samenstellen van krachtvoeders voor vleesvee die voldoen aan de nutriëntenbehoefte van vleesvee
 • Bepalen van de lichaamssamenstelling van dieren (post mortem)

CONTACT

Sam De Campeneere