Gedrag en welzijn landbouwdieren

ONDERZOEK VEEHOUDERIJ

Er is een jarenlange expertise m.b.t. onderzoek op het gedrag en welzijn van de voornaamste landbouwhuisdieren (o.a. rund, varken, kip, konijn). Naast onderzoek naar de ontwikkeling van indicatoren en scoringsmethoden voor het bepalen van zowel specifieke welzijnsproblemen als algemene, geïntegreerde welzijnindexen, verricht de groep onderzoek naar het effect van voeding, management, stalomgeving en -inrichting op het gedrag en welzijn van landbouwhuisdieren. Ook de oorzaken en eventuele remediërende maatregelen voor specifieke dierenwelzijnsproblemen in de veehouderij (zoals o.a. agressie bij groepshuisvesting zeugen, pootproblemen bij vleeskippen, verenpikken bij leghennen, hittestress bij rundvee (melk- en vleesvee), staartbijten bij vleesvarkens, castratie van biggen) zijn onderwerp van onderzoek.

DIENSTVERLENING VEEHOUDERIJ

Evalueren van effecten van verschillende soorten van voeding, management, stalomgeving en stalinrichting op het welzijn, gedrag, fysiologie en morfologie van varkens, vleeskippen en leghennen, melk- en vleesvee, konijnen

DIENSTVERLENING AGROTECHNIEK

De onderzoeksgroep veehouderijtechniek van het onderzoeksdomein Agrotechniek staat in voor het objectiveren en automatiseren van diergebonden parameters en het continu en simultaan opvolgen van grote groepen dieren op individueel niveau. Op die manier wordt dagelijkse automatische, realtime en continue opvolging van individuele dieren mogelijk. Hiertoe worden nieuwe technieken ontwikkeld of bestaande sensoren / technologieën aangepast.

Er kan beroep gedaan worden op Agrotechniek voor de wetenschappelijke expertise en de meettechnische ondersteuning bij metingen in zowel experimentele als praktijkomstandigheden. Specifieke expertise voorhanden is (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon en vroegtijdige probleemdetectie bij vleesvarkens door individuele opvolging van het dagelijks eet- en drinkpatroon van dieren in groepshuisvesting en door het bepalen van de gewichtsverdeling tussen de poten van varkens.

CONTACT

Frank Tuyttens (veehouderij), Annelies Van Nuffel (agrotechniek)