Ziekteresistentiescreening

ONDERZOEK

In dit project worden biotoetsen ontwikkeld en geoptimaliseerd met als doel het bekomen van gecontroleerde infecties voor evaluatie van waardplantresistentie of voor het bepalen van de effectiviteit van klassieke of alternatieve gewasbeschermingsmiddelen.

Voor diverse pathogenen worden optimale pathogeenvermeerdering, inoculatiemethodieken en klimaatsomstandigheden bepaald en dit rekening houdend met de diversiteit binnen de pathogeenpopulatie (verschillen in agressie of verschillende pathotypes). Dit moet leiden tot efficiëntere ontwikkeling en/of duurzamer gebruik van resistente rassen en gewasbeschermingsmiddelen.

DIENSTVERLENING

De ontwikkelde biotoetsen worden zowel intern (bv. in het kader van projecten rond resistentieveredeling) als extern (proeftuinen, veredelaars) aangeboden. Tijdens de laatste jaren werden onder andere biotoetsen ontwikkeld voor volgende combinaties: Puccinia horiana bij chrysant, Rhizoctonia solani bij maïs, Cylindrocladium en Phytophthora bij azalea, Cylindrocladium buxicola en Volutella buxi bij Buxus, Phytophthora ramorum bij Rhododendron, Phytophthora cinnamomi bij Hedera, Phytophthora cactorum bij viool, Sclerotinia trifoliorum bij rode klaver, Puccinia coronata bij raaigras, Podosphaera pannosa en Diplocarpon rosae bij roos. Vooral de eerste twee combinaties worden regelmatig door externen aangevraagd.

Deze dienstverlening leidt uiteindelijk tot resistent veredelingsmateriaal of rassen of tot het erkennen van gewasbeschermingsmiddelen (bv. via een GEP-proef in samenwerking met een proeftuin). In een aantal gevallen worden de testen niet gebruikt voor veredeling maar voor evaluatie van de bestaande cultivars of rassen. Bijvoorbeeld in het geval van Rhizoctonia en maïs zal dit in de toekomst waarschijnlijk leiden tot het vermelden van de gevoeligheid van de rassen op de rassenlijst.

CONTACT

Kurt Heungens

GA