Sensibilisering arbeidsveiligheid: PreventAgri

ONDERZOEK

De land- en tuinbouw komt in de ongevallenstatistieken op een trieste vierde plaats. Het overgrote deel van de ongevallen zou nochtans vermeden kunnen worden. Ook beroepszieken zijn het land- en tuinbouwmidden niet vreemd. Hier kan eveneens één en ander voorkomen worden.

Het is vanuit deze vaststelling dat ILVO PreventAgri ontstaan is in 2001. De doelstelling is de land- en tuinbouwers te sensibiliseren voor het nemen van preventieve maatregelen om arbeidsongevallen en -ziekten te voorkomen. Dit gebeurt ondermeer door het uitvoeren van veiligheidsaudits op land- en tuinbouwbedrijven en het geven van vormingen. Verder is het een kenniscentrum rond veiligheid en gezondheid in de groene sector door het verspreiden van informatie via diverse kanalen aan alle betrokken partijen.

Sinds 2016 is PreventAgri geëxternaliseerd en te bereiken via http://www.preventagri.vlaanderen/

CONTACT

Bart Sonck