Landbouw en Maatschappij

Faciliteren van participatieve processen

De landbouwsector komt met steeds meer actoren in aanraking. Vanuit verschillende hoeken van de maatschappij worden verwachtingen gesteld, enerzijds ten aanzien van het landbouwbedrijf en de sector zelf en anderzijds ten aanzien van het platteland als geheel.

faciliteren van participatieve processen

Contactpersonen

Fleur Marchand en Lies Debruyne (opzetten leertraject voor een duurzamere bedrijfsvoering),
Elke Rogge en Joost Dessein (ondersteunen proces-design en facilitatie multistakeholder processen)

Meer over faciliteren van participatieve processen

Plattelandsontwikkeling in een verstedelijkt Vlaanderen

Inzichten over ruimtelijke, sociale en economische veranderingen op het platteland vormen de basis voor het maatwerk dat afdeling Landbouw & Maatschappij aanbiedt aan diverse plattelandsactoren. ILVO-L&M beschikt over ruime expertise over ruimtelijke transformaties, gebiedsontwikkeling en lokale voedselsystemen. We vertalen wetenschappelijke inzichten naar praktische methodieken of tools op maat van de klant. We bieden u ondersteuning bij de (proces)architectuur en begeleiding van multi-stakeholder processen op het platteland.

Modelmatige ondersteuning beslissingsprocessen

Contactpersoon

Elke Rogge


Meer over plattelandsontwikkeling in een verstedelijkt Vlaanderen