De EU Rural Innovation Contest van LIAISON wordt gelanceerd

Waarover gaat deze wedstrijd?

De landbouw, bosbouw en de voedselverwerkende sector staan tegenover grote uitdagingen op vlak van economie en milieu – we hebben dringend innovatieve oplossingen nodig. Via deze wedstrijd willen we de beste voorbeelden van samenwerkingen van over heel Europa verzamelen en belonen.

We zijn op zoek naar onderzoekers, landbouwers, bosbouwers, actoren in de agro-voedingsketens, middenveldorganisaties, etc. die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van innovatieve projecten in de sector.

Hoe schrijf je in?

Maak jij deel uit van een recent, innovatief en inspirerend initiatief? (landbouw/bosbouw/agri voedselketen/…) Bevat jouw project expertise van partners met zowel een wetenschappelijke als praktische achtergrond?
Als de antwoorden op deze vragen JA zijn, schrijf je dan in vóór 15 maart 2019 voor de EU Rural Innovation Contest van LIAISON!

Je maakt kans om geselecteerd te worden als één van de 15 Rural Innovation Ambassadors. Jij en jouw project krijgen internationale erkenning op een award show én je maakt deel uit van een netwerk met innovators uit heel Europa.

Voor meer informatie, zie flyer

Het project

LIAISON

LIAISON is een Europees multi-actor project dat een diverse gemeenschap van onderzoekers, actoren in innovatieprojecten, initiatieven en netwerken, besluitvormers en bestuurders samenbrengt in een interactief werkprogramma.

Het doel van LIAISON is een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het optimaliseren van interactieve innovatie projectbenaderingen om innovatie in landbouw, bosbouw en platteland te versnellen.
Bij een interactief innovatieproject wordt kennis gecreëerd door samenwerking tussen mensen uit de praktijk, onderzoekers, adviseurs, ondernemingen, NGOs, etc. Binnen deze projecten behandelt men verschillende aspecten van innovatie die zowel technisch, organisatorisch als sociaal van aard kunnen zijn om op die manier een brug te bouwen tussen onderzoek en praktijk.

Men hoopt op dat op deze manier innovaties in de landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling sneller en effectiever tot stand zullen komen. De Operationele Groepen die onder de EIP-AGRI vallen zijn een goed voorbeeld van deze aanpak.

LIAISON twitter feed: @liaison2020
Voor meer informatie contacteer evelien.cronin@ilvo.vlaanderen.be


Für deutsche sprechende Innovationsgruppen aus Belgien oder Luxemburg: Informationen zum Wettbewerb auf Deutsch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Evelien Cronin (evelien.cronin@ilvo.vlaanderen.be)

Pour des groupes d’innovation francophones de la Belgique ou Luxembourg, vous trouverez plus d’informations sur le concours sur le site français de nos partenaires. Si vous avez des questions, veuillez contacter Evelien Cronin (evelien.cronin@ilvo.vlaanderen.be)

Europese UnieDit project ontvangt financiering onder het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant agreement Nr. 773418GA