Diagnosecentrum voor Planten

ANALYSES

Planten en plantaardige producten, grond en water waarin de aanwezigheid van een plantschadelijk organisme word vermoed, kunnen voor analyse bij ons worden aangeboden. Ook monsters afkomstig van voorraadgoederen, woningen of opslagplaatsen worden aanvaard. Aan de hand van aangepaste technieken worden bacteriën, schimmels, mijten, insecten, virussen en nematoden geïsoleerd en geïdentificeerd. Het DiagnoseCentrum voor Planten staat ten dienste van telers, voorlichters, particulieren, onderzoekscentra en overheidsdiensten.

Tuta absoluta larvae Diagnosecentrum voor Planten

CONTACT

Annemie Hoedekie

Website DiagnoseCentrum voor Planten: http://www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be

GA