Aquavlan2

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector.

AquAVlan

Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal in het Aquavlan2-project. Uitdagingen waarmee de sector en individuele bedrijven geconfronteerd worden, vormen de basis voor het thematische onderzoek. Zo werken de projectpartners samen rond vier topics: sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, preventie van grondsmaak in de aquatische producten en zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen.

Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem krijgen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners. Geïnteresseerde ondernemers kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven hun concurrentievermogen op wereldschaal.

Ligt jouw vraagstuk binnen een van de thema’s, dan kan je contact opnemen met de projectleider (Inagro, stefan.teerlinck@inagro.be). De projectpartners bekijken dan wie het meest geschikt is om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject uit te voeren.

Nieuws

22/03/2019 - Persbericht - Theorie en praktijk samengebracht voor innovatie in aquacultuur

Via onderzoek en individuele begeleiding ondersteunen de projectpartners van Aquavlan2 de ontwikkeling van de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector. In een klankbordgroep bespreken ondernemers en onderzoekers uit de aquacultuursector de recente ontwikkelingen in het project. Op vrijdag 22 maart 2019 kwamen ze opnieuw samen. Zes onderwerpen vulden het programma, van duurzaam visvoer tot grondsmaakpreventie. De namiddag stond in het teken van aquaponics, waarbij viskwekers en groentetelers via technieken het waardevolle restwater uit elkaars productie hergebruiken.

Lees meer

Agenda

Woensdag 11 september 2019, Middelburg - Persuitnodiging - Aquacultuur in stroomversnelling
Ondernemen in aquacultuur, het is een grote uitdaging, maar het biedt tegelijk ook veel kansen. Het project Aquavlan2 ondersteunde de sector drie jaar lang via onderzoek en individuele begeleiding. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s gaf het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector. Op woensdag 11 september vindt in Middelburg de slotbijeenkomst plaats.

Tijdens de feestelijke afsluiting zetten we de hoogtepunten van het project op een rijtje, maar er is nog meer…

Aquacultuurondernemers getuigen
Vaast, Bart en Adri zijn enkele van de vele ondernemers die steun kregen bij de uitwerking van hun aquacultuuridee. Vaast Vanoverschelde, general manager van Empro Europe, recupereert de eiwitten uit kippenveren en verwerkt ze tot visvoeder. Bart Kregersman won met enkele andere ondernemers de bootcamp 'Van Eigen Kweek'. Hun start-up Z-Farm onderzocht de geïntegreerde kweek van garnalen en wieren. Adri Bout ondernam met zijn bedrijf Seafarm al verschillende stappen om het proceswater uit zijn tarbotkwekerij te hergebruiken. Hij stelde zijn bedrijf open tijdens een afterworkbezoek. Kom luisteren naar het verhaal van deze drie innoverende aquacultuurondernemers.

De toekomst van de aquacultuursector
Wat is de toekomst van de aquacultuursector? Aquacultuurexperts uit het onderwijs, het beleid, de onderzoeks- en bedrijfswereld trachten een antwoord te geven op die vraag. In het panelgesprek zetelen:

  • Karel Vanhulle, beleidsraadgever Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid
  • Wouter Meeus, hoofd van Aqua-ERF, Odisee
  • Adri Bout, Seafarm
  • Rob Stockman, Aqua4C
  • Em. Prof. Dr. Johan Verreth, Wageningen Universiteit

Infomarkt met demonstraties
De lunch is een ideale gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen met ondernemers, investeerders, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden in aquacultuur. Daarnaast kan je bij verschillende standjes info krijgen over innovaties in aquacultuur. Duurzaam visvoeder, hergebruik van viskweekwater, grondsmaakpreventie, voedingstest met biovlokken, macrowierenproductie… het zijn enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen.

Bekijk het volledige programma

Praktisch

De persbijeenkomst vindt plaats op 11 september om 10.00 u bij HZ University of Applied Sciences, Het Groene Woud 1-3, 4331 NB Middelburg in Nederland.

Nadien bent u welkom om de studiedag mee te volgen. Gelieve uw inschrijving te bevestigen via mail naar lien.deleu@inagro.be10-11/12/2018: Workshop Biovlokken

Voor aquacultuurondernemers, onderzoekers of geïnteresseerden, organiseert het Laboratorium voor Aquacultuur en Arthemia Reference Center van de Universiteit Gent een workshop omtrent het gebruik van biovlok-technologie. De workshop omvat drie sessies over het gebruik van biovlokken voor het behoud van waterkwaliteit. De eerste twee sessies zijn praktijkgericht en worden gegeven door Yoran Avnimelech, auteur van het boek ‘Biofloc Technology: A Practical Guidebook’. In de laatste sessie laten we de waterzuiveringssector aan het woord. Tijdens deze sessie wordt informatie verschaft over het gebruik van biovlokken voor afvalwaterzuivering en de invloed van het proces op vlokvorming. Alle sessies worden in het Engels gegeven!
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op maandag 10 december en dinsdag 11 december.

Waar? Campus Coupure, F blok, lokaal 0.1, Coupure Links 653, 9000 Gent, België
Wanneer? Maandag 10 december en dinsdag 11 december
Inschrijven? Inschrijven via brecht.stechele@ugent.be
Meer info? Brecht.stechele@ugent.be of T: +32 9 264 38 44