Agenda

08/03/2013

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Joris Robyn

Titel van het proefschrift: In vitro and in vivo evaluation of measures to control Campylobacter jejuni in broilers.
Thermotolerante Campylobacter species, en dan vooral C. jejuni en C. coli, zijn sinds 2005 de belangrijkste oorzaak geworden van humane bacteriële gastrointestinale infecties in de westerse wereld. Ten gevolge van de hoge intestinale Campylobacter kolonisatiegraad kunnen karkassen van vleeskippen tijdens het slachtproces extern besmet worden.

De verdediging zal plaatsvinden op vrijdag 08 maart 2013 om 16.30 uur in het Auditorium Hoogbouw van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, Merelbeke
Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Indien u de receptie zult bijwonen, gelieve dit telefonisch (09/272 30 38) of per mail (Joris.Robyn@ilvo.vlaanderen.be) te melden vóór 04 maart 2013.

Samenvatting van het doctoraal onderzoek en kort CV Joris Robyn

Contactpersoon: Joris Robyn