Agenda

04/12/2012

Studiedag 'MRSA in de varkenshouderij'

IWT-project: ‘Studie van contaminatiepatronen en kiemgastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’

Wist je dat…

… meer dan de helft van de varkensbedrijven en de varkens drager zijn van MRSA?
… MRSA slechts een klein risico vormt voor de diergezondheid?
… door het binnenbrengen van één MRSA positief varken in de varkensstal het hele bedrijf besmet kan worden?
… MRSA tussen varkens vooral verspreid wordt door neus- en huidcontact?
… ongedierte en huisdieren ook drager kunnen zijn van MRSA?
… veehouders, hun gezin en de bedrijfsdierenarts ook vaak drager zijn van MRSA?
… MRSA bij mensen met een lage weerstand ernstige gevolgen kan hebben?
… MRSA moeilijk te bestrijden is doordat het resistent is tegen meerdere antibiotica?
… MRSA ook teruggevonden wordt op varkenskarkassen en via contact kan worden overgedragen op consumenten?
… het bepalen van de MRSA–status van een varkensbedrijf vlug en eenvoudig kan gebeuren?
… voorkomen beter is dan remediëren?

Locatie: KATHO te Roeselaere, Wilgenstraat 32
Programma en wegbeschrijving (pdf)

Inschrijven: de studiedag is GRATIS, maar inschrijven is verplicht, bij voorkeur voor 30 november 2012. Gelieve zich in te schrijven via studiedagendier@lv.vlaanderen.be, met vermelding “Studiedag MRSA” en het aantal personen. Voor ‘s middags kan er een broodje besteld worden (te betalen ter plaatse).