Agenda

15/03/2012

Workshop 'Minerale voeding: macro- en micro-elementen' - Sietinet

Voor plantengroei en – ontwikkeling is een goede minerale voeding cruciaal. Of planten nu in vitro, op hydrocultuur, gewone cultuur of op substraat staan, de nutriëntenuitwisseling is bij al deze teeltvormen van belang. Tijdens deze workshop zal Prof. Maurice De Proft van de KULeuven verschillende aspecten omtrent de minerale voeding van planten toelichten. Hierbij zal hij dieper ingaan op de minerale balansen, de EC, de interpretatie van blad– en bodemanalyses en andere praktische aspecten.

Meer info over deze workshop

Locatie: ILVO – Eenheid Plant, Toegepaste Genetica en Veredeling, Caritasstraat 21, 9090 Melle

Contactpersoon: Emmy Dhooghe