Agenda

6/04/2012

Seminar 'Producing acceptable pork in a European context'

ILVO-DIER en LANUPRO nodigen u graag uit voor een seminar en doctoraatsverdediging.
Datum en locatie: 6 april 2012 in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure links 653, 9000 Gent

10u Ontvangst
10u30 Diversity and sustainability of pig production systems at farm level in Europe - Dr. Michel Bonneau
11u15 Verantwoord geneesmiddelengebruik in de varkenshouderij - Prof. Dr. Dominiek Maes
11u45 Factors influencing meat conservability: from pork to fork - Prof. Dr. Antoine Clinquart
12u30 Broodjeslunch

Dr. Michel Bonneau werkte gedurende 40 jaar aan het INRA (Institut national de la recherche agronomique) in Rennes en verrichtte er onderzoek naar productiesystemen in de varkenshouderij, de fysiologie van beren, het belang van berengeurcomponenten en smaakstudies. Hij was voorzitter van de ‘pig commision’ van EAAP (European Federation of Animal Science) en was voorzitter van de “EAAP Working group on production and utilization of meat from entire male pigs”.

Prof. Dr. Dominiek Maes is docent aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Behalve wetenschappelijk onderzoek staat hij in voor zowel praktisch als theoretisch onderwijs aangaande vruchtbaarheid bij varkens en bedrijfsdiergeneeskundige aspecten van de varkenshouderij.

Prof. Dr. Antoine Clinquart werkt sinds 1988 aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik. Zijn onderzoek spitst zich toe op karkas– en vleeskwaliteit van runderen en varkens. Van 2007 tot 2011 was hij voorzitter van BAMST (Belgian Association for Meat Science and Technology). Hij is ondermeer stichtend lid van de Belgian Nutrition Society.

Op dezelfde locatie gaat om 14u de doctoraatsverdediging van ir. Marijke Aluwé door: "Influence of feed and management strategies on boar taint prevalence" / "Invloed van voeding en managementmaatregelen op het voorkomen van berengeur"

Abstract van het doctoraal onderzoek:

Berengeur is een afwijkende geur die men bij sommige niet gecastreerde beren kan waarnemen wanneer men vet of vlees verhit. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door skatol en androstenon. Berengeur kan voorkomen worden door de biggen te castreren, wat tot voor kort in de meeste landen gebeurde zonder verdoving of pijnbestrijding. Deze ingreep is echter pijnlijk en stresserend voor de biggen. Daarom zoekt men naar mogelijkheden de productie van beren(vlees) mogelijk te maken. De belangrijkste voorwaarden om dit doel te bereiken zijn de reductie of eliminatie van berengeur en de detectie van berengeur aan de slachtlijn.

In dit onderzoek werd berengeur geëvalueerd aan de hand van verschillende detectiemethoden. Berengeurprevalentie varieerde sterk volgens de gebruikte methode en correlaties tussen de methoden waren eerder laag. Het effect van verschillende managementmaatregelen om berengeur te reduceren werd onderzocht. Aanpassing van de voeding en verbeteren van de hygiënestatus van de dieren hadden geen of slechts beperkte invloed op berengeur. Berengeurprevalentie varieerde wel afhankelijk van ras (Piétrain, Large White en Belgisch Landras Stress Negatief) en slachtgewicht (50, 70, 90 en 110 kg). De effectiviteit van berengeurreductie door verlagen van slachtgewicht blijkt dus rasafhankelijk te zijn. Evaluatie van vleeskwaliteit van bargen, immunocastraten en intacte beren geeft aan dat niet enkel berengeur, maar ook waterhoudend vermogen en malsheid belangrijk kunnen zijn bij de evaluatie van alternatieven voor onverdoofde castratie.

Een belangrijk struikelblok in het onderzoek en de omschakeling naar intacte beren is een juiste kijk op de berengeurproblematiek. Verder onderzoek naar een correcte inschatting van berengeur op consumentenniveau en de daarbijhorende cut-off levels is dan ook essentieel. Op deze manier kunnen op bedrijfsniveau managementmaatregelen geïmplementeerd worden volgens de berengeurprevalentie door skatol en/of androstenon.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.

Deelname aan het seminar is gratis. Er wordt een bijdrage gevraagd voor de lunch van €5 (betaling ter plaatse).

Contactpersoon: Sam Millet