Agenda

12/06/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Valerie Vandenberge

Transfer of cross-contamination levels of coccidiostats, antibiotics and anthelmintics from feed to poultry matrices
In de pluimveehouderij wordt vaak geopteerd voor een groepsbehandeling van de dieren via drinkwatermedicatie of via gemedicineerd of gesupplementeerd voeder, en dit voor de controle en
de behandeling van ziektes. Kruiscontaminatie, voortvloeiend uit de overdracht van ongewenste stoffen van een gemedicineerd of gesupplementeerd voeder naar een niet-gemedicineerd of nietgesupplementeerd voeder kan gebeuren gedurende de aanmaak, de opslag en het transport van het gemedicineerd of gesupplementeerd voeder, maar kan ook optreden op het pluimveebedrijf zelf.
Kruiscontaminatie wordt ondanks talrijke maatregelen in de veevoederindustrie als onvermijdelijk beschouwd. De toediening van een voeder, dat een farmacologisch actieve substantie bevat door kruiscontaminatie, aan niet-doeldieren kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in eetbare producten.

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni om 17.00 uur in kliniekauditorium D van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, Merelbeke
Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd

Samenvatting van het proefschrift en cv

Contactpersoon: Valerie Vandenberge