Agenda

12/06/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Ingrid Zwertvaegher

Teat dimensions of dairy cows and their relation with udder health as assessed using a novel 2D-vision-based device
Om duurzaam te zijn dient een dierproductiesysteem economisch levensvatbaar, ecologisch verantwoord en sociaal aanvaard te zijn. Mastitis of uierontsteking is één van de belangrijkste ziektes die de duurzaamheid van melkveebedrijven bedreigt. Vanwege de multifactoriële aard van de ziekte is een holistische aanpak nodig om mastitis te voorkomen en te bestrijden. Het is in dit opzicht dat de speen, die fungeert als de eerstelijnsbescherming tegen infectieuze agentia, momenteel meer aandacht krijgt.

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni 2012 om 16u30
Kliniekauditorium B, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, Merelbeke
Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Samenvatting van het proefschrift en cv

Contactpersoon: Ingrid Zwertvaegher