Agenda

02/07/2012

Uitnodiging seminar Dr. Robert Davies (UK) en doctoraatsverdediging Isabelle Dewaele (ILVO-Ugent)

Een organisatie van

  • Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) - Eenheid Technologie en Voeding
  • Universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, Belgium
  • World’s Poultry Science Association, Belgian Branch
  • World Veterinary Poultry Association, Belgian Branch

Datum en locatie

Maandag 2 juli 2012
Faculteit Diergeneeskunde, Kliniekauditorium B, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, Belgium, 9000 Gent

Seminar and PhD defence "Salmonella in poultry, a focus on laying hens"

15u Verwelkoming
15u05 Observations on control of Salmonella in laying hens in the UK
Dr. Rob Davies - Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) (UK)
16u15 Questions and discussion
16u40 Koffie met cake
17u Doctoraatsverdediging van Isabelle Dewaele
Universiteit Gent en ILVO – eenheid Technologie en Voeding
Control and characterization of Salmonella Enteritidis on persistently contaminated Belgian layer farms and its relation to human infection.
Controle en karakterisering van Salmonella Enteritidis op persistent besmette Belgische legbedrijven en de relatie met humane besmetting.

Dr. Rob Davies is een dierenarts met aandacht voor de levensmiddelenmicrobiologie. Hij is o.a. auteur van tientallen peer review publicaties in diverse internationale hoogstaande tijdschriften. Hij wordt momenteel eveneens internationaal aanzien als de meest gerenommeerde onderzoeker omtrent Salmonella epidemiologie bij leghennen. Hij werkte eerst 11 jaar als praktijkdierenarts voor hij in 1990 ging werken bij het Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) (toen CVL) te Weybridge in de UK. Vanaf dat ogenblik concentreerde hij zich op diepgaand wetenschappelijke onderzoek bij veterinaire problemen. Momenteel is Rob hoofd van het Salmonella Nationaal Referentielaboratorium dewelke eveneens verantwoordelijk is voor epidemiologisch veldonderzoek en de goedkeuring van desinfectiemiddelen. Hij is een lid van het EFSA Biohazard panel en regelmatige adviseur voor de EG voor de bestrijding van voedsel zoönosen. Rob's team voert internationaal gerenommeerd onderzoek uit omtrent Salmonella controle bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen, eenden, varkens, runderen en diervoeders. Het team is ook actief in onderzoek naar Campylobacter, antibiotica resistentie en reiniging en ontsmetting.

Op dezelfde locatie gaat om 17u de doctoraatsverdediging van Isabelle Dewaele door “Control and characterization of Salmonella Enteritidis on persistently contaminated Belgian layer farms and its relation to human infection.” / “Controle en karakterisering van Salmonella Enteritidis op persistent besmette Belgische legbedrijven en de relatie met humane besmetting.”

Abstract van het doctoraal onderzoek

Salmonella blijft nog steeds de op één na belangrijkste oorzaak van voedselgebonden ziekten in de Europese Unie. Eieren en ei-producten worden beschouwd als de belangrijkste voedselbron geassocieerd met Salmonella Enteritidis (SE). In Europa hebben verschillende maatregelen, met als doel het aantal salmonellose gevallen bij de mens te reduceren, reeds bijgedragen tot een Salmonella reductie in de legsector. Parallel met de afname van het aantal Salmonella besmette tomen werd ook een daling waargenomen van het aantal gerapporteerde humane salmonellose gevallen sinds 2004. Echter, sommige legbedrijven kampen nog steeds met een hardnekkige SE besmetting. Daarnaast is er weinig exacte wetenschappelijke informatie gekend over de gevolgen van de huidige SE reductie op legbedrijven in relatie tot de humane besmettingen in België. In een nieuwe epidemiologische context van de verplichte vaccinatie van leghennen tegen SE, zoals opgelegd door het nationaal Salmonella bestrijdingsprogramma, heeft dit proefschrift zich gericht op de gevolgen van het nationaal Salmonella bestrijdingsprogramma en het verlenen van wetenschappelijke ondersteuning tot het verder optimaliseren van dit bestrijdingsprogramma.
Het werk beschreven in dit proefschrift biedt meer inzicht in de SE besmetting op persisterend besmette legbedrijven en de mogelijke besmettingsbronnen en -routes. Het onderzoek in het kader van dit proefschrift toont eveneens aan dat faagtypering en MLVA geschikt zijn om legbedrijf en humaan gerelateerde SE isolaten te karakteriseren door middel van ‘high-throughput’ analyses gecombineerd met een hoog discriminerend vermogen. Tot slot, de resultaten van de karakterisering van legbedrijf en humaan-gerelateerde SE isolaten bevestigen de link tussen de SE besmetting aanwezig op legbedrijven en de SE isolaten die salmonellose veroorzaken bij de mens, al lijkt deze correlatie in België te zijn gedaald sinds de uitvoering van het nationaal Salmonella bestrijdingsprogramma dat van start ging in 2007.

Promotoren: Dr. ir. Koen De Reu (ILVO-T&V), Prof. dr. R. Ducatelle (Universiteit Gent), en Prof. dr. Marc Heyndrickx (ILVO-T&V)

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.

Deelname aan het seminar en de doctoraatsverdediging is gratis. Uw aanwezigheid dient voor 26 juni 2012 bevestigd te worden.

Contactpersoon: Koen De Reu