Agenda

17/08/2012

Agroforestry: infoavond en bezoek demoperceel

Op deze infoavond wil het Vlaams Ruraal Netwerk informeren over de technische en juridische aspecten van agroforestry. Er wordt
speciale aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel voor agroforestry. Geïnteresseerden kunnen voorafgaand aan de infoavond
een bezoek brengen aan een agroforestry aanplant van 12 ha agroforestry in combinatie met akkerbouw.
Locatie: Merelbeke
Contactpersoon: Bert Reubens